Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 392 - 414 2020-06-26

Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları

Funda UYSAL [1] , Hunkar KORKMAZ [2]


Tarama deseniyle yürütülen bu araştırmanın amacı hizmet öncesi öğretmen adaylarının bir matematik öğretmeni olarak kendilerine ve matematiği öğrenen öğrenciye yönelik imajlarını incelemektedir. Araştırmaya 424 hizmet öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Verileri toplamak projektif bir test olan çizim testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde temalar ve kodlar belirlenmiş, frekans ve yüzdelere yer verilmiştir. Kendilerini matematik öğretmeni olarak hayal ettikleri çizimlerinde matematik öğretmeninin en çok ders anlattığını, öğrencilerin en çok ders dinlediğini ifade etmişlerdir. En az, matematik öğretmeninin olumsuz duyguya sahip olduğu ve sınav yaptığını; matematiği öğrenen öğrencilerin derse ilgisiz ya da sınav olduğunu ifade etmişlerdir. Matematik öğretmeninin çoğunlukla güleryüzlü, ayakta olduğu ve yazı tahtalarına daha çok dört işlem ifadelerini yazdığını gösteren çizimler yapmışlardır. Matematiği öğrenen öğrencilerin çoğunlukla sıralarında olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmanın bulgularının matematik programları, matematik eğitimi, öğretmen eğitimi ve imajlar konusunda çalışma yapacak olan araştırmacılara, eğitimcilere ve politika yapıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, İmaj, Matematik öğretmenine yönelik imaj, Matematiği öğrenen öğrenciye yönelik imaj, Matematik eğitimi
 • Anderson, R. (2007). Being a mathematics learner: four faces of identify. The Mathematics Educator, 17(1), 7-14.
 • Baydar, S.C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Bilen, (2002). Plandan uygulamaya öğretim. (6. baskı). Ankara: Anı.
 • Bozdoğan, Z. (2004). Etkili öğretmenlik eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Doğan, M. (2000). Eğitim fakültelerinde okuyan aday öğretmenlerin matematiğe karşı tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Eylül.
 • Erickson, D. K. (1993). Middle school mathematics teachers’ views of mathematics and mathematics education, their planning and classroom instruction, and student beliefs and achievement. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 115-120.
 • Gökçek, T. ve Güneş, G. (2011). Öğrenciler matematik öğretmenini nasıl algılıyor? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 1-9.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2004). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları. İlköğretim-Online, 3(1), 25-34.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2. baskı). California: SAGE Publications.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). PISA 2009 ulusal ön raporu. [Çevrim-içi: http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2009-Ulusal-On-Rapor.pdf, Erişim tarihi: Şubat 2020.]
 • NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA.
 • OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) (2013). Education at a Glance 2013. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/education/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf, Erişim tarihi: Nisan 2020.]
 • Özyıldırım-Gümüş, F., Acar, T. ve Yetkin-Özdemir E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin gözünden matematik öğretmenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 23-51.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Sam, L. C. (1999). Public images of mathematics. Doctoral Dissertation. University of Exeter.
 • Sam, L. C., & Ernest, P. (2008). A survey of public images of mathematics. Research in Mathematics Education, 2, 193-206.
 • Thomas, J.A., Pedersen, J.E., & Finson, K. (2001). Validaitng the draw-a-science-teacher-test checlist (DASTT-C): Exploring mental models and teacher beliefs. Journal of Csience Teacher Education, 12(3), 295-310.
 • Toluk-Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E.N. ve Taşçı, D. (2010). Elementary students’ beliefs about mathematics, mathematics’ teachers and mathematicians. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Yalaz Atay, D. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. İstanbul: Nobel.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. [Çevrim-içi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/ogretmen-yetistirme-ve-egitim-fakulteleri.pdf, Erişim tarihi: Şubat 2020.]
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9929-9812
Author: Funda UYSAL (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5289-1111
Author: Hunkar KORKMAZ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Dates

Application Date : April 9, 2020
Acceptance Date : June 9, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd717041, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {392 - 414}, doi = {10.37217/tebd.717041}, title = {Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları}, key = {cite}, author = {Uysal, Funda and Korkmaz, Hunkar} }
APA Uysal, F , Korkmaz, H . (2020). Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 392-414 . DOI: 10.37217/tebd.717041
MLA Uysal, F , Korkmaz, H . "Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 392-414 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/717041>
Chicago Uysal, F , Korkmaz, H . "Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 392-414
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları AU - Funda Uysal , Hunkar Korkmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.717041 DO - 10.37217/tebd.717041 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 392 EP - 414 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.717041 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.717041 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları %A Funda Uysal , Hunkar Korkmaz %T Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.717041 %U 10.37217/tebd.717041
ISNAD Uysal, Funda , Korkmaz, Hunkar . "Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 392-414 . https://doi.org/10.37217/tebd.717041
AMA Uysal F , Korkmaz H . Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları. TEBD. 2020; 18(1): 392-414.
Vancouver Uysal F , Korkmaz H . Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 392-414.
IEEE F. Uysal and H. Korkmaz , "Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Öğretmeni Olarak Kendilerine ve Matematiği Öğrenen Öğrenciye Yönelik İmajları", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 392-414, Jun. 2020, doi:10.37217/tebd.717041