Journal Boards

Editor in Chief

Dr. Ertuğrul USTA, Dept. of CEIT, Ahmet Kelesoglu Educational Faculty,  Necmettin Erbakan University, KONYA, TURKEYProf. Dr. Ertuğrul USTA Necmettin Erbakan üniversitesi 0000-0001-6112-9965 Türkiye
Learning Theories, In-Service Training, Instructional Design, Lifelong learning

Editorial Board

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY ATILIM UNIVERSITY Türkiye
Education
Dr. Yakut GAZİ Duke University 0000-0001-6988-1887 United States
Curriculum and Instration , Lifelong learning, Educational Psychology
Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9903-1445 Türkiye
Education, Turkish and Social Sciences Education
Prof. Dr. Sibel SOMYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0001-7803-1438 Türkiye Web
Assoc. Prof. Dr. Burcu DURMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-2788-434X Türkiye
Mathematics Education
Dr. Ebru DOĞRUÖZ Çankırı Karatekin Üniversitesi 0000-0001-6572-274X Türkiye
Education, Open and Distance Learning, Statistical Analysis Methods, Classical Test Theories, Item Response Theory, Modelling, Measurement Equivalence, Test Standardization and Norm Development, Testing, Assessment and Psychometrics (Other)
Assoc. Prof. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0002-5128-1258 Türkiye
Lifelong learning
Education, Classroom Education
Instructional Design
Assoc. Prof. Dr. Sami PEKTAŞ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4753-6112 Türkiye
Education, Open and Distance Learning
Assoc. Prof. Dr. Elif Selcan ÖZTAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6156-1950 Türkiye
Chemistry Education, Science Education
Assoc. Prof. Dr. Gökhan KAYILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-7959-4128 Türkiye Web
Early Childhood Education, Child Development Education, Special Education and Disabled Education
Assoc. Prof. Dr. Okan KUZU KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2466-4701 Türkiye Web
Education, Mathematics Education, Mathematical Sciences
Assoc. Prof. Dr. Hatice YILDIZ DURAK NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY 0000-0002-5689-1805 Türkiye
Education
Assoc. Prof. Dr. İlker DERE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0993-7812 Türkiye
Education
Lifelong learning

Advisory Board

Dr. Angeliki LAZARİDOU, University of Thessaly, GR
Dr. Jesus Garcia LABORDA, Universidad de Alcala, Madrid, Spain
Dr. Ahmet MAHİROĞLU, Gazi Üniversitesi
Dr. Ahmet ŞİMŞEK, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Dr. Arif ALTUN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Bülent AKSOY, Gazi Üniversitesi

Dr. Ebba OSSİANNİLSSON, ICDE Ambassador for the global advocacy of OER

Dr. Erdal HAMARTA, Necmettin Erbakan University

Dr. Kalina SOTİROSKA IVANOSKA, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University

Dr. Halil İbrahim YALIN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Dr. Hayati AKYOL - Gazi Üniversitesi
Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi
Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi
Dr. Mukaddes ERDEM, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Selda ÖZDEMİR, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Tolga GÜYER - Gazi Üniversitesi

Dr. Ünal Çakıroğlu, Trabzon University

Dr. Yüksel DEDE - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU CANKAYA UNIVERSITY Türkiye
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Soner YILDIRIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3167-2112 Türkiye
Instructional Design
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Ataturk University Türkiye
Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0000-0003-4572-7062 Türkiye
Education, Science and Mathematics Education
Prof. Dr. Özgen KORKMAZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4359-5692 Türkiye Web
Instructional Design
Prof. Dr. Sami ŞAHİN Gazi Üniversitesi 0000-0001-8025-9909 Türkiye
Instructional Design

Language Editor

Instructor Handan ATUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 0000-0002-9061-5142 Türkiye
Education

Editorial Assistant

Asst. Prof. Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3709-5288 Türkiye Web
Early Childhood Education, Science and Mathematics Education, Science Education
Dr. Yasemin KUZU Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0003-4301-2645 Türkiye
Education, Open and Distance Learning
Social Studies Education
Doctoral Veysel Bilal ARSLANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9062-9210 Türkiye
Education, Instructional Design, Instructional Technologies, Educational Technology and Computing

Scientific Board

Dr. Agah Tuğrul KORUCU, Necmettin Erbakan University
Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Selçuk University
Dr.Arif Cem TOPUZ Ardahan University
Dr.Aslıhan SABAN Necmettin Erbakan University
Dr. Ayşe ALKAN, MEB
Dr. Ayşe Negiş IŞIK Uluslararası Kıbrıs University
Dr.Bahadır KILCAN Gazi University
Dr.Bayram TAY Kırşehir Ahi Evran University
Dr. Belgin Bal INCEBACAK Ondokuz Mayıs University
Dr.Burcu DURMAZ Süleyman Demirel University
Dr.Betül YANIK Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Dr.Bülent AKBABA Gazi University
Dr.Canan Laçin ŞİMŞEK Sakarya University
Dr.Cumali ÖKSÜZ Adnan Menderes University
Dr.Çelebi ULUYOL Gazi University
Dr. Didem İnel EKİCİ Uşak University
Dr.Elif Selcan KUTUCU Yüzüncü Yıl University
Dr.Engin KURŞUN Atatürk University
Dr. Erkan IŞIK Uluslararası Kıbrıs University
Dr.Erman YÜKSELTÜRK Kırıkkale University
Dr.Fatih Kaleci, Necmettin Erbakan University
Dr.Fatma Gizem Karaoğlu YILMAZ Bartın University
Dr. Filiz Saygın ERBAY, Yakındoğu University
Dr. Gül Erturk Ozudoğru, Ahi Evran University
Dr.Halil TOKCAN Niğde Ömer Halis Demir University
Dr.Hasan ÇAKIR Gazi University
Dr. Hatice Yıldız DURAK, Necmettin Erbakan University
Dr.Mehmet ŞAHİN Çankırı Karatekin University
Dr.Mustafa KILINÇ Mehmet Akif Ersoy University
Dr. Mustafa SARITEPECİ, Necmettin Erbakan University
Dr. Murat EKİCİ Uşak University
Dr.Nazife KARADAĞ Adıyaman University
Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI, Ordu University
Dr. Oktay AKBAŞ Kırıkkale University
Dr.Özden Şahin İZMİRLİ Çanakkale Onsekiz Mart University
Dr.Ramazan YILMAZ Bartın University
Dr.Recep ÇAKIR Amasya University
Dr.Ruhan KARADAĞ Selçuk University
Dr.Sabahattin ÇİFTÇİ Necmettin Erbakan University
Dr.Sami ŞAHİN Gazi University
Dr.Selcan KİLİS Giresun University
Dr.Serkan İZMİRLİ Çanakkale Onsekiz Mart University
Dr.Sinan KAYA Samsun Ondokuz Mayıs University
Dr. Soner Mehmet Özdemir, Mersin University
Dr.Süleyman YAMAN Samsun Ondokuz Mayıs University
Dr.Şehnaz Baltacı GÖKTALAY Uludağ University
Dr.Şemseddin GÜNDÜZ Necmettin Erbakan University
Dr. Şener ŞENTÜRK Ondokuz Mayıs University
Dr.Şerife IŞIK Gazi University
Dr.Şirin Küçük AVCI Akdeniz University
Dr.Ufuk KARAKUŞ Gazi University
Dr.Ünal ÇAKIROĞLU Trabzon University
Dr.Tahsin İLHAN Tokat Gaziosmanpaşa University
Dr.Tolga GÜYER Gazi University
Dr. Turan ÇETİN, Gazi University
Dr.Yalın Kılıç TÜREL Fırat University
Dr.Yurdal DİKMENLİ Kırşehir Ahi Evran University

2617220107