Journal Boards

Journal Owner

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

Rector of Ankara Yildirim Beyazit University Law Faculty

Editor in Chief

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Publishing Board

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
Ankara Yildirim Beyazit University 

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Ankara Yildirim Beyazit University

Prof. Dr. Rauf KARASU
Hacettepe University 

Doç. Dr. Cahit SULUK
Istanbul Medeniyet University 

Prof. Dr. Şafak NARBAY
Sakarya University

Prof. Dr. İsmail KIRCA
TOBB Economy and Technology University 

Prof. Dr. Zekeriyya ARI
Uludag University 

* by university name

Editors

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Dr. Öğrt. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Öğr. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN-BROOKS
Ankara Yildirim Beyazit University

Dr. Öğrt. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR 
Ankara Yildirim Beyazit University - German Language Editor 

Dr. Öğrt. Üy. Nevin MERAL 
Ankara Yildirim Beyazit University - English Language Editor

Assistant Editors

Öğrt. Gör. Dr. Ceren CERIT DINDAR 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Arş. Gör. Dr. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU 
Ankara Yildirim Beyazit University

Arş. Gör. Şule IŞIN 
Ankara Yildirim Beyazit University 

Arş. Gör. Zehra AVCI 
Ankara Yildirim Beyazit University