Article Submission Rules

Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden ve TFM sayfasında yer alan Makale Gönder bağlantısı takip edilerek gönderilmelidir.

Dergi Park üzerinden makale göndermenin ilk aşaması Makale Üst Verilerinin girilmesidir. Bu aşamada, istenen diğer bilgilerin yanı sıra, birisi İngilizce olmak üzere en az iki dilde Öz (Abstract) ve Kaynakça (References) tarif edilen şekilde girilmelidir.


Makale gönderiminin herhangi bir aşamasında ayrı bir Kısaltmalar Cetveli (Acronyms) yüklenmemelidir. Kısaltmalar, çalışma içinde ve ilk kullanımlarında açılımları belirtilmek suretiyle kullanılmalıdır.


Çalışmanın ana metni sisteme "Tam Metin" olarak yüklenmelidir. Tam Metin'de Yazar Adı, İletişim Bilgileri, Öz, Anahtar Kelimeler ve Kaynakça yer almamalıdır. Bu esnada, "Ek Dosya Yükle" bağlantısı takip edilmek suretiyle, yazarların unvanları, görev yaptıkları kurum, ORCID No’ları, haberleşme adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini içeren ayrı bir belge de gönderilmelidir.


Makale Göndermenin üçüncü aşamasında yüklenmesi zorunlu olan "Telif Hakkı Formu" için öncelikle TFM Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi bilgisayara indirip çıktı alınır. Yazar/lar bu belgeyi kendi eliyle imzalayıp taramak suretiyle sisteme "Telif Hakkı Formu" olarak yükler. Islak imzalı sözleşme ise burada yapılan açıklamalara uygun olarak TFM adresine posta ile gönderilir.