Makale Değerlendirme Süreci

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), ISSN 2149-4576 ve e-ISSN 2149-6250 nolu 2015 yılından beri her yıl iki sayı olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir.


TFM, çift kör hakem sürecini kullanır. Hakem değerlendirme süreci boyunca hem hakemlerin hem de yazarların kişisel bilgileri gizli tutulur.


Gönderilen çalışmalar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yerde değerlendirme sürecinde olmamalıdır.


Gönderilen tüm çalışmalar, başvuru tarihinden itibaren en az dört hafta sürebilen çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır.


Hakem değerlendirme sürecinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:


TFM’ye gönderilen çalışmalar ön editör değerlendirmesinden geçirilir. Yazarların çalışmalarının ön değerlendirme aşamasında editör/editörler tarafından kendilerine yazılan yazılara cevap süresi en fazla iki haftadır. Ön değerlendirme aşamasında iki hafta içerisinde talep edilen düzeltmeler yazar tarafından yapılmaz veya bu süre içinde düzeltilen çalışma editöre gönderilmez ise, TFM editörü/editörleri yazar ile iletişime geçmeksizin çalışmayı reddetme hakkına sahiptir.


TFM'ye yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar benzerlik programlarında benzerlik taramasına tabi tutulur.


TFM’nin etik ve yayın ilkeleriyle amaç ve kapsamına uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine alınmadan reddedilir.


Alınan iki hakem raporundan birinin olumsuz olması halinde bir üçüncü hakem görüşüne başvurulur. Ancak editörler, olumsuz rapor içeriğine göre yazıyı reddetme seçeneğine de sahiptir.


Tüm yayın kararları, hakemlerin raporlarına dayanarak TFM Editörleri/Editörler Kurulu tarafından verilir.


Kabul edilmeyen çalışmalar ile ilgili olarak yazarlar derhal bilgilendirilir.


Hakemlerden düzeltme alan çalışmalar, hakem raporları doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla yazarlara gönderilir.


Yazarlara düzeltme işlemi için tanınan süre en fazla dört haftadır.


Hakem değerlendirme aşamasında, dört hafta içerisinde talep edilen düzeltmeler ve/veya düzeltilen çalışma yazar tarafından editöre gönderilmez ise editör/editörler yazar ile iletişime geçmeksizin çalışmayı reddetme hakkına sahiptir.