Yayın İlkeleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD), sosyal bilimlerin her dalında Türk Dünyası odaklı, karşılaştırmalı ve bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalelere yer vermektedir.

 

2. Dergide tüm Türk lehçelerinde hazırlanmış makaleler yayınlanmaktadır. Bununla birlikte tüm yazılarda İngilizce makale başlıklarının, özetlerin ve anahtar kelimelerin makale sonuna belirlenen şartlarda eklenmesi gereklidir.

 

3. Dergiye gönderilmiş olan makalelerin daha önce başka bir dergide veya herhangi bir formatta yayınlanmamış olması veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bilimsel sempozyumlarda sunulmuş ve tam metin olarak yayınlanmış olan bildirilerin makale formatında yeniden gönderimi, bilimsel sempozyumlarda sözlü olarak sunulmuş, yayınlanmamış veya sadece özet yayını yapılmış olan çalışmaların başvurusu, bu durumun başlığa verilecek (*) açıklama dipnotuyla ifade edilmesi şartıyla kabul edilmektedir (Sempozyum adı, düzenleyicisi, bildiri başlığı, yeri, tarihi, varsa yayın bilgileri). Tüm yazılarda sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

 

4. Dergiye gönderilen yazılar öncelikle teknik editörlük sürecine alınmakta ve dergi yayın ilkeleri ve yazım kuralları açısından değerlendirilmektedir. Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen makaleler en az iki hakemin değerlendirmesine gönderilmektedir (kör hakemlik). Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü̈ bir hakeme gönderilebilir veya editör, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verebilir. Yazarlar öncelikle teknik editörün ilk aşamada düzeltme talebi varsa bunları, ardından hakem görüşlerini ve önerilerini kabul etmek, talep edilmişse gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler.

 

5. Dergide yayınlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’ne devredilmiş sayılmaktadır. Yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.