Aim & Scope

Disiplinler ve yaklaşımlar arası bir anlayışla çalışan dergi, yayın ve danışma kurullarının gözetiminde hakem raporlarına dayanarak seçtiği akademik makalelerin yanı sıra, sayfalarında çeşitli konularla ilgili uzman görüşlerine, bibliografya ve kitap tanıtımlarına ve incelemelerine da yer vermektedir.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1960’tan beri  ISSN 0544-1943 (e-ISSN: 2667-5382) numarası ile yayınlanmakta olan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of International Relations, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir.