The Turkish Yearbook of International Relations
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 0544-1943 | e-ISSN 2667-5382 | Period Annually | Founded: 1960 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_tyearbook


Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1960’tan beri yayınlanmakta olan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of International Relations, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir.

The Turkish Yearbook of International Relations halen aşağıdaki indeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

ProQuest IBSS International Bibliography of the Social Sciences

EBSCO Host Political Science Complete

SAGE IPSA International Political Science Abstracts

Index Islamicus

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Unesco SHB Documentation Centre Online Databank DARE

Turkish Periodicals in Print

The Turkish Yearbook of International Relations

ISSN 0544-1943 | e-ISSN 2667-5382 | Period Annually | Founded: 1960 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_tyearbook
Cover Image


Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1960’tan beri yayınlanmakta olan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of International Relations, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir.

The Turkish Yearbook of International Relations halen aşağıdaki indeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

ProQuest IBSS International Bibliography of the Social Sciences

EBSCO Host Political Science Complete

SAGE IPSA International Political Science Abstracts

Index Islamicus

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Unesco SHB Documentation Centre Online Databank DARE

Turkish Periodicals in Print