ISSN: 2146-1333
e-ISSN: 2146-1406
Founded: 2010
Publisher: Yalova University
Cover Image
       

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimize gelen tüm makaleler iki farklı hakeme isimsiz olarak gönderilmektedir. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, tarih, iktisat, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet, ilahiyat, hukuk, sanat-tasarım, spor, psikoloji ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, intihalleri engellemek adına Turnitin intihal önleme yazılımını kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeksizin doğrudan editöryal süreçte reddedilmektedir.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.  

Baş Editör

Doç. Dr. Uğur Bekir DİLEK

Editör

Doç. Dr. Ali ÖZCAN

2023 - Volume: 13 Issue: 1

Research Article

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Rusça Söz Varlığında Kadın

Research Article

Kuşaklararası İlişkilerde Entegrasyon Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Research Article

Çalışan Evli Kadınların Pandemi Sürecinde İş-Aile Yaşamı Dengesinin Değerlendirilmesi

Research Article

Düşmanlıkların Yürütülmesinde Orantılılık İlkesi: Teorik Ve Pratik Zorluklar

Research Article

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti’nde Tayyareler için Rasıtların Yetiştirilmesi

Research Article

Öğretmenlerin Gözünden Erken Cumhuriyet Döneminde Eğitim: Muallim Sesi Dergisi

İntihal Programları


default-social-image.png?s=58ab0f2c519588a271b99e2a57fe3cfc

Open Access

m997345q2eyc.png


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png