Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-1333 | e-ISSN 2146-1406 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Yalova University |


Yalova  Sosyal Bilimler Dergisi (E-ISSN: 2146-1406) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir.

 • Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
 • İlk defa Yayınlandığı Ekim 2010 dan günümüze bilimsel yayın ilkelerinden ayrılmadan devam ettiği gibi, bundan sonra daha da gelişerek yayın hayatına devam etme azim ve gayretindedir. 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-1333 | e-ISSN 2146-1406 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Yalova University |
Cover Image


Yalova  Sosyal Bilimler Dergisi (E-ISSN: 2146-1406) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir.

 • Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
 • İlk defa Yayınlandığı Ekim 2010 dan günümüze bilimsel yayın ilkelerinden ayrılmadan devam ettiği gibi, bundan sonra daha da gelişerek yayın hayatına devam etme azim ve gayretindedir. 
Volume 10 - Issue 20 - Apr 30, 2020
 1. 2020 Koronavirus Pandemisinde Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Neoliberalism : İtalya Örneği
  Pages 1 - 31
  Zelha ALTINKAYA
 2. E.T.A Hoffmann’ın Altın Saksı Eserindeki Romantik Unsurlar
  Pages 32 - 38
  İnci ARAS
 3. Consumers’ Brand Ownership and Engagement with Brand-related Social Media Content
  Pages 39 - 50
  Vehbi GORGULU , Mehmet Izzet GURUZ
 4. Yalova Çerkezlerinin Mutfak Kültürü
  Pages 51 - 66
  Evrim KARACA , Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
 5. İhracat Performansının Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Orta Asya Ülkeleri Örneği
  Pages 67 - 78
  Güçgeldi BASHİMOV
 6. Siyasi Kampanya Çalışmalarında, Siyasal Reklamcılığın Siyasi Parti Adayları ve Seçmenler Üzerindeki Etkileri
  Pages 79 - 96
  Metin Serhat İLTER
 7. Sosyal Medya Kullanılarak Edinilen Sosyal Sermayenin Ölçümü Ve İnternet Kullanım Sıklığının Aracılık Rolü
  Pages 97 - 114
  Hale ALAN
 8. Zamanın ve Mekânın Sanallaşması (Felsefe ve Bilimin Nesnel Gerçekliğinden, Dijital Çağın Sanallığına: Zaman ve Mekânın Yapısal ve İşlevsel Değişimi)
  Pages 115 - 137
  Saniye VATANDAŞ
 9. Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Algısına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 138 - 151
  Mehmet Zafer DANIŞ , Beyza ERKOÇ , Esma GÜÇ ÇINAR , Şeyda USTA
 10. İSLAM MEDENİYETİNİN BÜYÜK TANIĞI FUAT SEZGİN
  Pages 152 - 161
  Fethi GÜNGÖR
 11. KİTAP TANITIMI: ULUSLARARASI İSLAM BİLİM TARİHİ VE FUAT SEZGİN SEMPOZYUMU
  Pages 162 - 166
  Mehmet DERİ
 12. İslam Kültür Tarihinde Musiki Kitabının Değerlendirilmesi
  Pages 167 - 173
  Talha YİĞİT