Volume: 27 - Issue: 2, 01.08.2013

Year: 2013

Research Articles

2. Farklı Demir Dozlarının Limonium sinuatum Bitkisinde Gelişim, Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

8. Türkiye'de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

11. Bitkisel Üretimde Allelopati