Volume: 34 - Issue: 3, 01.04.2003

Year: 2003

Articles

1. Sezaryen sonrası opioid gereksinimini azaltmada tek doz indometasin supozituar kullanımının yeri

4. Erken membran rüptürü ve erken doğum eylemi olgularında serum ferritin düzeyi

5. Broad ligament tümörleri

6. Kornual gebelik: 3 olgu sunumu

7. Overin primer 'Pure' karsinoid tümörü: Olgu sunumu

8. İniensefali. Olgu sunumu