Olgu Makaleleri Şablonu

OLGU SUNUMU ŞABLONU

MAKALE BAŞLIĞI (14 PUNTO)

 

ÖZET (11 PUNTO) (≤100 KELİME)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(11 PUNTO) Anahtar Kelimeler: (≤5 KELİME): Beslenme, Hemşirelik, Dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (14 POINTS)

 

ABSTRACT (11 POINTS) (≤100 WORDS)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(11 POINTS) Key Words: (≤5 WORDS): Nutrition, Nursing, Journal.

 

 

GİRİŞ (≤250 KELİME) (vakanın/hastalığın önemi, vakanın yaygınlığı ve diğer bilgiler, vakanın nedenleri, belirtileri, …)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

OLGU SUNUMU (vakayla ilgili olabilecek sosyo-demografik bilgiler, hasta ile yapılan görüşmeler, hastanın şikayetleri, öykü/beslenme öyküsü, belirtiler, laboratuvar ve fiziki muayene bulguları, antropometrik ölçümler, girişimler, taburculuk planı, …)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

VARSA TEŞEKKÜR (11 PUNTO)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

Tablo ve şekillerinizi makale içerisinde sisteme yükleyiniz!

Makaleniz bir kongrede/sempozyumda bildiri olarak yayınlanmışsa, lütfen belirtiniz.