Journal of Research in Education and Society
Cover Image
e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |

Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Journal of Research in Education and Society

e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |
Cover Image

23.291

60.517

Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Volume 5 - Issue 2 - Dec 2018
 1. ÇOKLU ORTAM KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE MOTİVASYONA ETKİSİ
  Pages 1 - 21
  Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Merve YALÇINKAYA
 2. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BİRLİKTE OKUMA DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 22 - 45
  Müberra ARICI, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN
 3. 1931-1977 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA HZ. MUHAMMED ANLATISI
  Pages 46 - 65
  Yusuf Ziya AKTAŞ, Uğur ÜNAL
 4. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUĞUN KORUNMA HAKKINA YÖNELİK BİLGİLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
  Pages 66 - 89
  Naciye AKSOY, Ülkü ÇOBAN SURAL
 5. DÖRT İŞLEME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL OYUNUN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNDEN İŞLEM YAPMA BECERİSİNE ETKİSİ
  Pages 90 - 100
  Mine AKTAŞ, Gökçen Gülru BULUT, Bilge Kağan AKTAŞ
 6. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 101 - 125
  Suna TARKOÇİN, Betül YILDIZHAN BORA
 7. ÖZEL SPORCULARLA ÇALIŞAN ANTRENÖRLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 126 - 137
  Volkan SURAL, Ekrem Levent İLHAN, Oğuz Kaan ESENTÜRK
 8. THE ADAPTATION OF SHORT DARK TRIAD (SD3) INVENTORY TO THE TURKISH SAMPLE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
  Pages 138 - 156
  Sermin AĞRALI ERMİŞ, Mustafa Yaşar ŞAHİN, Belgin DEMİRUS
 9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİ İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 157 - 173
  Saide ÖZBEY, Merve MERCAN, Fatma ALİSİNANOĞLU
 10. STEM ALANLARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Pages 174 - 186
  Esra KIZILAY
 11. MODELLEMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN KAVRAMLARINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRMELERİNE VE FEN KAYGILARINA ETKİSİ
  Pages 187 - 211
  Canser Gül GÜLDAL, Mustafa DOĞRU