Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-3668 | e-ISSN 2587-103X | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) |

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

ISSN 2147-3668 | e-ISSN 2587-103X | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) |
Cover Image

55.978

364.687
HAK-İŞ International Journal of Labour and Society Last Issue
Volume 7 - Issue 19 - Dec 2019