International Journal of Humanities and Education
Cover Image
e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org

International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University

International Journal of Humanities and Education

e-ISSN 2149-5645 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Halil TURGUT | http://www.ijhe.org
Cover Image

14.919

42.210

International Journal of Humanities and Education (IJHE) is a reviewed journal started to be published in 2015, including theoretical and/or empirical studies that can contribute to the related field. With the publication policy it follows, it aims to contribute to the formation of the infrastructure required for the formation of intellectual links between the related disciplines, establishment and development of new cooperation opportunities, realization of transfer from theory to practice and more effective arrangement of educational settings. There are many national and international well-known academicians among our reviewers and publication board. The journal is planned to be published electronically twice per-year in April and October. The journal articles are published in Turkish (including extended abstracts) and in English. IJHE is an open access journal free of charge for writers at all stages including submission, publication and evaluation of articles.Editorial Board

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop University
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik University
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia University
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan University
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan University
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung University
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Universty
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Universty
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi University
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler University
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana University
Volume: 5 Issue: 10 Last Issue
Volume 5 - Issue 10 - Apr 2019
 1. jenerik
  Pages 1 - 9
  İjhe İjhe
 2. 2017 Turkish Referendum: Did Turkey’s “better educated” vote “No”?
  Pages 1 - 9
  Ilhama Gasimzade
 3. The Promising Practices of Glocalization in Canadian Higher Education
  Pages 10 - 38
  Hasan Kettaneh, Victoria Handford
 4. Türk Folklor Araştırma Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey’in Yeri
  Pages 39 - 56
  İsmail GÖRKEM
 5. Kül Tegin Yazıtında Geçen Fiillerin Tıva Türkçesindeki Durumu -Ses Bilgisi Bakımından-
  Pages 57 - 76
  Onur Tarlacı
 6. Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri ve Kapsam Geçerliğine Göre İncelenmesi
  Pages 77 - 113
  MEHMET UYMAZ, HÜSEYİN ÇALIŞKAN
 7. Traditional Greek Dance Lessons and Satisfaction: How Gender, Participation in Dance Performance and Age Differentiate it
  Pages 114 - 125
  Filippos Filippou, Stella Douka, Stella Rokka, Dafni - Anastasia Filippou
 8. Resimli Hikâye Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kuralları Uygulayabilme Becerilerine Etkisi
  Pages 126 - 143
  Volkan VAROL
 9. A Proposed Process Model for Developing a School Self-Evaluation Framework
  Pages 144 - 163
  Elizabeth Garira
 10. Toplumcu Bir Öğrenci, Bayrak Şairi Bir Hoca: Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Arif Nihat Asya..
  Pages 164 - 179
  Hatem Türk
 11. “Şiirimi Kedi Kaptı” Adlı Şiir Kitabında Çocuk Gerçekliği
  Pages 180 - 194
  Olcay Saltık
 12. Alevis vs. Alawites in Turkey: from the General to the Specific
  Pages 195 - 206
  Daria Zhigulskaya
 13. Cezaevinde Yatan Mahkumlara Sunulan Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin İncelenmesi
  Pages 207 - 222
  DEMET KARAKARTAL
 14. Kaynaştırma Uygulamaları Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi: KKTC Örneği
  Pages 223 - 249
  Vasfiye Karabıyık, Necla Işıkdoğan Uğurlu
 15. Experiences of interviewing secondary victims of frozen conflicts: Cyprus case
  Pages 250 - 265
  Hasibe Vehbi Şahoğlu
 16. 17. YÜZYILDA YAZILAN BİR SİYASET-NAME: HİLYETÜ’L-MÜLÛK
  Pages 266 - 274
  Erdal Aydın
 17. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası
  Pages 275 - 292
  Ahmet Metehan ŞAHİN
 18. Türk Dış Politikasında Mezhepçilik Ve Haşdi Şabi Örneği
  Pages 293 - 309
  Halil Ülker
 19. GÜNEY TÜRKİSTANLI (AFGANİSTAN) ŞAİR ÜSTAD METİN ANDHOYÎ’DE TÜRKLÜK ŞUURU
  Pages 310 - 329
  SELAHİTTİN TOLKUN
 20. Relationship Among Teachers Professional Competence with Learning Motivation of Students SMA N 1 North Siberut of Mentawai Islands
  Pages 330 - 339
  Syafnan syafnan Syafnan, Salman M. Noer
 21. Azərbaycan ədəbiyyatında İstiqlal ideyasının formalaşmasında ədəbi məclislərin rolu
  Pages 340 - 354
  Tənzilə Rüstəmxanlı
 22. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN REKLAMLA İLGİLİ GENEL TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 355 - 369
  Nural İMİK TANYILDIZI, Ayşe Şebnem YOLCU
 23. Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Sinop Çocuk Üniversitesi
  Pages 370 - 381
  Nurhan ÖZTÜRK, Esra BOZKURT ALTAN
 24. METİNDİLBİLİMİN ABC’Sİ: Aşkın-Balcı, Hülya (2018). “Metindilbilimin ABC’si”, Say Yayınları, İstanbul.
  Pages 382 - 387
  ENSAR KILIÇ
 25. SAYKALİ’NİN RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDA İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR İNCELEME-METİN-DİZİN ÇALIŞMASI
  Pages 388 - 390
  ÖZER YAVAŞ