Journal of Economy Culture and Society
Cover Image
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Istanbul University | http://jecs.istanbul.edu.tr

Journal of Economy Culture and Society is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published biannually in June and December. It has been an official publication of Methodology and Sociology Research Center of  Istanbul University, Faculty of Economics.  The journal has been published since 1960. Starting from 57th issue of 2018, the journal changed its name from “The Istanbul Journal of Sociological Studies / Sosyoloji Konferansları” to Journal of Economy Culture and Society. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English.

Journal of Economy Culture and Society provides a forum for exploring issues in basicly sociology but also welcomes the articles in various social science areas such as  sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.


All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


Call for Papers Special Issue

Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Istanbul University | http://jecs.istanbul.edu.tr
Cover Image

173.217

974.198

Journal of Economy Culture and Society is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published biannually in June and December. It has been an official publication of Methodology and Sociology Research Center of  Istanbul University, Faculty of Economics.  The journal has been published since 1960. Starting from 57th issue of 2018, the journal changed its name from “The Istanbul Journal of Sociological Studies / Sosyoloji Konferansları” to Journal of Economy Culture and Society. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English.

Journal of Economy Culture and Society provides a forum for exploring issues in basicly sociology but also welcomes the articles in various social science areas such as  sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.


All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


Call for Papers Special Issue

Issue 58 - Dec 2018
 1. Branding the Social: Leisure, Consumption, and the Corvette Community
  Pages 1 - 16
  Virginia D’ANTONIO
 2. Sermaye Savaşları: Türkiye’de Gençlerin İşgücü Piyasası Avantajlarına Erişme Kanalları ve Sosyal Ağlar
  Pages 17 - 44
  Şenol BAŞTÜRK
 3. Sermayenin Temsili Bağlamında Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kültür ve Meslek Derslerine Yönelik Görüşleri: Eskişehir İli Örneği
  Pages 45 - 65
  Çağdaş Ümit YAZGAN
 4. Ortaöğretimde Okul Terki ve Sosyal Sermaye: Nitel Bir Araştırma
  Pages 67 - 89
  Adnan BOYACI, Yakup ÖZ
 5. Social Capital, Relations and Music World: Networks in New Media
  Pages 91 - 103
  Tugba AYDIN OZTURK
 6. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
  Pages 105 - 126
  Tuba AKAR, Ahmet AY
 7. Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi
  Pages 127 - 152
  Mehmet CANSIZ, Bilgehan ÖZBAYLANL, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
 8. Do We Need Friendship in the Workplace? The Theory of Workplace Friendship and Employee Outcomes: The Role of Work Ethics
  Pages 153 - 176
  Mehmet Ferhat OZBEK
 9. Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye
  Pages 177 - 194
  Barış BÜYÜKOKUTAN
 10. Tüketim Yoluyla Sosyal Sermaye Edinimi ve Tahvil Aracı Olarak Borçlanma
  Pages 195 - 215
  Beyzade Nadir Nadir ÇETİN
 11. Sosyal Sermaye ve Toplumsal Hareketler: Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü
  Pages 217 - 227
  Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
 12. Beyond the Conventional -A Sociological Criticism of Sen’s Capability Approach-
  Pages 229 - 245
  M. Onur ARUN
 13. İslâm Medeniyeti Söylemi
  Pages 247 - 248
  İhsan ALTINTAŞ
 14. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
  Pages 249 - 254
  Duygu DİNÇER
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Istanbul Journal of Sociological Studies 1304-0243 2458-8245 1960-2018
Creative Commons

88x31.png

Current title of the journal

Journal of Economy Culture and Society

Archive

Formerly known as

The Istanbul Journal of Sociological Studies

Archive (1960-2017)