Kocatepe Medical Journal
Cover Image
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Medical Journal

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Cover Image

125.601

262.265

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

CİLT: 20 SAYI: 1 OCAK -2019 Last Issue
Volume 20 - Issue 1 - Feb 2019
 1. İNFERTİL ÇİFTLERDE KAYGI, ÖFKE, BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ, YETİ YİTİMİ VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 8
  Gülcan GÜLEÇ, Elif Güneş YALÇIN, Çınar YENİLMEZ
 2. ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA SAĞLIK ALANI DIŞINDAKİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 9 - 13
  Cahide ÇEVİK, Yeliz CİĞERCİ, Pakize ÖZYÜREK, Sinem Nur BÜYÜKYÖRÜK, Kezban ÇAKAR, Şeyma HALAT
 3. EVALUATION OF SUBFOVEAL CHOROIDAL THICKNESS USING SPECTRALIS OCT IN THE PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
  Pages 14 - 18
  Özgür EROĞUL, Leyla ERYİĞİT EROĞUL
 4. SON DÖNEM KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PARATİROİD BEZLERİNİN ULTRASONOGROFİK BOYUTLARININ KALSİYUM METABOLİZMASI VE KEMİK DÖNGÜSÜ İLE İLİŞKİSİ VE ERİTROPOETİN TEDAVİSİNİN ROLÜ
  Pages 19 - 25
  Harun DÜĞEROĞLU, Ümit ÖZTÜRK, Mustafa ÖZTÜRK
 5. YANIK VE YARA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
  Pages 26 - 32
  Alpagan Mustafa YILDIRIM, Hilal AYDOĞDU ÇARKÇI, Mustafa YILMAZ, Zülal AŞÇI TORAMAN
 6. PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN REFRAKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 33 - 39
  MÜBERRA AKDOĞAN
 7. KAYNAK TUZUNUN YAYGIN KULLANILDIĞI KEMAH ‘TA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA İYOT BESLENMESİNİN ETKİSİ
  Pages 40 - 44
  İsmail Topal, Mehmet Soytürk
 8. Prematüre bebeklerde seri kantitatif kemik ultrasonografi ölçümleri ile osteopeninin değerlendirilmesi
  Pages 45 - 51
  Sara Erol, Ayşegül Zenciroğlu