The University of Kahramanmaraş Sütçü İmam Review of The Faculty of Theology
Cover Image
ISSN 1304-4524 | e-ISSN 2651-2637 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) olmak üzere yayınlanan Hakemli Akademik Dergidir.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
(Makale Kabul tarihlerimiz 2019 yılı itibariyle güncellenmiştir. Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için 30 Nisan; 31 Aralık tarihli sayı için 31 Ekim’dir.)

YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanında Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça’dır.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Tam metin olarak yayımlanan tebliğler dergimizde işleme alınmamaktadır. Özet olarak yayımlanan tebliğler ise tam metin olarak yayımlanmayacağına dair taahhüt içeren bir yazı ile işleme alınmaktadır.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Makalelerin başında ortalama 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract) bulunmalıdır. Ardından öz'den daha ayrıntılı yaklaşık 450-750 kelime arası Summary kaynakça’dan sonra yer almalıdır. Abstract ve Summary yazımında alanın terimleri Encyclopaedia of Islam 3. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

7. Makalelerin sonuna Kaynakça eklenmelidir. Arapça yazılan makalelerde kaynakça ayrıca latin harfleriyle de yazılmalıdır.

8. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda 31. sayıdan itibaren İlahiyat alanına özgün İsnad Dipnotlu Atıf Sistemi kullanılmaktadır.

Örnek Dipnot: ♦İlk Geçtiği Yerde ● Sonraki Geçtiği Yerde

Kitap♦ Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.

● Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

Makale♦ Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.

● Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Ansiklopedi♦ Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2: 416.

● Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

Tez♦ Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.

● Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Örnek Kaynakça:

♦Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

♦Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

♦Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

♦Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

*Kısaltmalar, tablo ve şekiller, tercüme ve yazma eserlerden alıntı kuralları…vb. daha detaylı bilgi için:

http://www.isnadsistemi.org/ adresinden faydalanılabilir.

9. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

10. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

The University of Kahramanmaraş Sütçü İmam Review of The Faculty of Theology

ISSN 1304-4524 | e-ISSN 2651-2637 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image

52.124

188.667
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) olmak üzere yayınlanan Hakemli Akademik Dergidir.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
(Makale Kabul tarihlerimiz 2019 yılı itibariyle güncellenmiştir. Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için 30 Nisan; 31 Aralık tarihli sayı için 31 Ekim’dir.)

YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanında Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça’dır.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Tam metin olarak yayımlanan tebliğler dergimizde işleme alınmamaktadır. Özet olarak yayımlanan tebliğler ise tam metin olarak yayımlanmayacağına dair taahhüt içeren bir yazı ile işleme alınmaktadır.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Makalelerin başında ortalama 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract) bulunmalıdır. Ardından öz'den daha ayrıntılı yaklaşık 450-750 kelime arası Summary kaynakça’dan sonra yer almalıdır. Abstract ve Summary yazımında alanın terimleri Encyclopaedia of Islam 3. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

7. Makalelerin sonuna Kaynakça eklenmelidir. Arapça yazılan makalelerde kaynakça ayrıca latin harfleriyle de yazılmalıdır.

8. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda 31. sayıdan itibaren İlahiyat alanına özgün İsnad Dipnotlu Atıf Sistemi kullanılmaktadır.

Örnek Dipnot: ♦İlk Geçtiği Yerde ● Sonraki Geçtiği Yerde

Kitap♦ Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.

● Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

Makale♦ Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.

● Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Ansiklopedi♦ Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2: 416.

● Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

Tez♦ Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.

● Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Örnek Kaynakça:

♦Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

♦Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

♦Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

♦Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

*Kısaltmalar, tablo ve şekiller, tercüme ve yazma eserlerden alıntı kuralları…vb. daha detaylı bilgi için:

http://www.isnadsistemi.org/ adresinden faydalanılabilir.

9. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

10. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

Issue 32 - Dec 2019
 1. Kur’an’a Göre Mü’minlerin Eleştirilebilirliği Meselesi
  Pages 1 - 31
  Ahmet ABAY
 2. Türkler’de Ninnilerin Fonksiyonu İle İlgili Bazı Tespitler -Ninnilerle Uyanmak-
  Pages 33 - 50
  AYŞE FARSAKOĞLU EROĞLU
 3. Hanefî İmamlarının Bey’ Bahsindeki Farklı İctihadları
  Pages 51 - 76
  Alpaslan Alkış
 4. Arap Dilinde İsm-i Fâil ve Kur’ân Bağlamında Manaya Etkisi
  Pages 77 - 111
  Recep Yartaşı, Muhammed Bahaeddin YÜKSEL
 5. Arap Edebiyatında Ninniler ve Dil-Toplum Işığındaki Yansımaları
  Pages 113 - 136
  Davut ORHAN, Muhammed ABAZOĞLU
 6. Khr Kökündeki Anlam Kayması Ve Bunun Kur’ân Meâllerine Ve Tefsirlerine Yansıması
  Pages 137 - 166
  Nurdane GÜLER
 7. Eti Yenilen Canlı Evcil Hayvanların Bedenlerinden Ayrılan Bazı Maddelerin Taharet Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 167 - 198
  Mustafa Genç, Mehmet BARBAROS
 8. Heidegger’de Varlığın Açığa Çıkarılmasında Dil ve Geleneğin Rolü
  Pages 199 - 226
  Selin KAYA
 9. Lise ve Dengi Okullarda Eğitim Gören Öğrencilerin Kur’an Tefsiri Kitaplarına İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 227 - 253
  Seyfullah PAK
 10. "Ce'ale" Fiili ve Türevlerinin Kur'ân'da İfade Ettiği Anlamlar
  Pages 255 - 278
  Hilal Reyhanlıoğlu
 11. Oryantalist Düşüncede Hakîkat-i Muhammediyye Algısı -Ignaz Goldziher ve Annemarie Schimmel Örneği-
  Pages 279 - 309
  Soner Akpınar
 12. Ebû Mansur Muhammed el-Mâturîdî ile Ebû’l-Muîn en-Nesefî’nin İman Görüşü
  Pages 311 - 355
  Ahmet ALTINTAŞ
 13. Kur’an’ı Anlamada Bağlam, Yazar: Ahmet ÖZ (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2016)
  Pages 357 - 364
  Ayşe Ateş