Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2602-2427 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kastamonu University | http://www.ilahiyatdergi.kastamonu.edu.tr

    KUIFD, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.

    Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayımlanır.

    Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlarına ait olup Fakültemizin kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Yazılar yayıncı kuruluştan izin alınmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.

    Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. 

    Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz makaleleri İsnad Atıf Sistemine göre düzenleyiniz. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2602-2427 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kastamonu University | http://www.ilahiyatdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image

1.334

3.343

    KUIFD, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.

    Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayımlanır.

    Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlarına ait olup Fakültemizin kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Yazılar yayıncı kuruluştan izin alınmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.

    Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. 

    Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz makaleleri İsnad Atıf Sistemine göre düzenleyiniz.