avatar
Orhan Murat Çolak Yüksek Lisans İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
Yayın 3 Hakemlik 0
3 Yayın
0 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları Arşiv Fotoğraf, Video ve Lens Tabanlı Uygulama Biyografi

Biyografi

ORHAN MURAT ÇOLAK
orhanm.colak@gmail.com
İŞ:
1995-
Arşiv Şefi, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

EĞİTİM:
1998-1994
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arşivcilik Bölümü Yüksek Lisans
1990-1994
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Lisans

YAYINLAR:
Orhan M. Çolak (1994), İstanbul Kütüphanelerine Göre Siyâsetnâme Türü Eserler Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü mezuniyet tezi, Tez Danışmanı: Dr. Hidayet Y. Nuhoğlu, İstanbul, 101 sayfa.

Orhan M. Çolak (1998), Arşiv Belgelerinin Işığı Altında Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın Hayatı, İcraatı ve Hayratı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İstanbul, 282 sayfa.

Hidayet Y. Nuhoğlu-Orhan M. Çolak (2002), “Osmanlı’da Fotoğrafçılık”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye yayınları, Ankara, c. 14, sayfa: 933-943.

Orhan M. Çolak (2003), “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnameler Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı: 2, sayfa: 339-378

Orhan Murat Çolak (2007), “Libya'dan Üsküdar'a Bir Padişah Yaveri: Ali Kırat Paşa ve Ailesi”, Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, cilt: 2, sayfa: 577-590.

Hidayet Y. Nuhoğlu-Orhan M. Çolak (2007), “Osmanlı'ya Fotoğrafın Girişi”, Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları, IRCICA-İBB Kültür AŞ, İstanbul, sayfa: 18-53.

Orhan M. Çolak (2009), “Sultan II. Mahmud'un Hazinedar Ustası Cevri Kalfa ve Vakıfları”, Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, sayfa: 117-154.

Orhan M. Çolak-İshak Keskin (2009), “Dr. Hidayet Yavuz Nuhoğlu Hayatı ve Eserleri”, Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, sayfa: 19-26.

Orhan M. Çolak (2011), “II. Abdülhamid Döneminde Vilayetleri Fotoğraflama Teşebbüsleri ve Fotoğrafçı Ahmed Fuad Bey”, Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Etkin Kitaplar, İstanbul, sayfa: 57-74.

Orhan M. Çolak (2013), “Bursa Fotoğrafları ve Bursa Fotoğrafhaneleri Üzerine Bazı Notlar”, Osmanlı’nın izinde, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Timaş yay., İstanbul, cilt I, sayfa:467-492.

Orhan M. Çolak (2014), “Üsküdar Nuhkuyusu'nda Sultan II. Abdülhamid Vakfı'ndan Nakşifelek Usta Camii”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VII, 2-4 Kasım 2012, 1352’den Bugüne Şehir, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, cilt: 1, sayfa: 138-154.

Orhan M. Çolak (2015), “II. Abdülhamid Döneminde Suçluların Fotoğraflanması: Beyoğlu Mutasarrıflık Fotoğrafhanesi ve Fotoğrafçı Komiser Mehmed Şemseddin Bey”, İsmet Binark Armağanı, Türk Edebiyatı Vakfı yay., İstanbul, sayfa: 123-136.

Orhan M. Çolak (2017), “Sultan Reşad’ın Basında Çıkan Fotoğrafları ve Fotoğrafçıları (1909-1911)”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Fotoğraf Albümü, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, sayfa: 19-49.

Orhan M. Çolak (2018), “Kastamonu Fotoğraf Tarihi ve Fotoğrafçıları (1889-1968)”, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 4 sayfa: 197-260,

Orhan M. Çolak (2018), “Osmanlı Mekteplerinde Fotoğrafçılık Eğitimi Üzerine Bazı Notlar”, Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi (22-24 Ekim 2018), 24 Ekim 2018 Devlet Arşivleri Binası-Kağıthane-İstanbul.

Orhan M. Çolak (2019), Sultan II. Abdülhamid'in Fotoğrafçılarından Albay Hüseyin Hüsameddin Bey (1857-1904), Milli Saraylar, İstanbul, sayı 18, ss.38-55.

Mehmed Zeki Pakalın (2021), Son Sadrazamlar ve Başvekiller, Ayşe Kavak, Orhan M. Çolak, Kadir Selvi ve Selahaddin Uygur (yay. haz.), 8 cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

Orhan M. Çolak (2022), "Yıldız Albümlerinde Balkanlar", Sultan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Albümlerinde Balkanlar, Zülgaip Akkuş (ed.), YTB, Ankara s. 57-70.

Hümeyra Zerdeci-Orhan M. Çolak (2023), “IRCICA Arşivi ve Koleksiyonları”, Atatürk Kitaplığı Arşiv ve Bellek Seminerleri 20, 10 Mayıs 2023.

Orhan M. Çolak (2023), “Abdal Yâkub/ Hekimoğlu Ali Paşa Tekkesi, Şeyh Mehmed Rızâ Efendi ve Kütüphanesi”, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty of Kastamonu University, cilt: 7, sayı: 1, sayfa: 53-93.

Orhan M. Çolak (2023), “Üsküdar’da Özel Bir Okul: Şule-i Terakki Mektebi”, XII. Üsküdar Sempozyumu, 13-15.10.2023.

Kurum

İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

Yayınlar

0

188

0

709

KASTAMONU FOTOĞRAF TARİHİ ve FOTOĞRAFÇILARI (1889-1968)
Yayın Bilgisi: 2018 , Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.30913/alinterisosbil.364225
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5211

0

5211

Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.