The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University
Cover Image
e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.org.tr/makufebed

54.917

243.034

The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering.

The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are also considered for publication. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

Our journal has been abstracting and indexing at CAB Abstracts, DOAJGoogle Scholar Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Atıf SOBIADScientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus,  CrossRef, WorldCat

The articles of our journal are given the DOI number through DergiPark.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOTE: It is important for all our authors to continue their transactions by receiving the Researcher Number via ORCID (https://orcid.org).The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University

e-ISSN 1309-2243 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.org.tr/makufebed
Cover Image

54.917

243.034

The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University (Online ISSN: 1309-2243) which provides a rapid forum for the dissemination of research articles as well as review articles related to Science and Engineering.

The Journal of Graduate School of Natural and Applied and Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is a peer reviewed journal where original research and review articles are published in the field of science and engineering. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are also considered for publication. The journal published in Turkish and English is published every 6 months and 2 volumes are being completed. Our journal publishes Annexes and / or Special Issues when the editorial board deems it necessary. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU FEBED does not charge any submission and publication fee at any stage. Our journal is openly accessible at http://dergipark.org.tr/makufebed, completely free of charge.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

Our journal has been abstracting and indexing at CAB Abstracts, DOAJGoogle Scholar Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Atıf SOBIADScientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus,  CrossRef, WorldCat

The articles of our journal are given the DOI number through DergiPark.

SHORTED JOURNAL NAME: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

REGISTERED DOI NUMBER AND FRONT  APPOINT: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOTE: It is important for all our authors to continue their transactions by receiving the Researcher Number via ORCID (https://orcid.org).Volume: 9 Supplementary Issue: 1 Last Issue
Volume 9 - Issue Ek (Suppl.) 1 - Dec 2018
 1. Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği
  Pages 205 - 215
  Ali TÜRK, Hatice Selcen SEYDİOĞULLARI
 2. Sustaining Urban Forestry Activities: The Case Study of Çivril District, Denizli-Turkey
  Pages 216 - 223
  Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Eşe SAĞIR
 3. An Evaluation on Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey
  Pages 224 - 237
  Hakan DİLMAÇ, Hakan ULUTAŞ, Hamide TEKELİ, Fuat DEMİR
 4. Kırıkkale-Kampüs Dolmuş Hattı Etkinliğinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi
  Pages 238 - 247
  Sema DİNÇ, Mustafa HAMURCU, Tamer EREN
 5. Algorithm Developed for Preventing Time Loss Calculating RMS of Vibration Signals
  Pages 248 - 252
  Orhan GÜNGÖR, Hüseyin Bilal MACİT, Abdülkadir ÇAKIR
 6. Türkiye Faunası İçin Aturus Cinsinin (Acari: Hydrachnidia) İki Yeni Türü
  Pages 253 - 259
  Yunus ESEN, Orhan ERMAN
 7. Oxidation of Manganese with Active Use of Potassium Permanganate in the Water Treatment Plants in the Town of Gjilan, Republic of Kosovo
  Pages 260 - 266
  Valdrin BELULI
 8. Aynı Yüzey Alan Büyüklüğü ve Farklı Şekil Yapısına Sahip Karıştırıcıların Yansımalı Oda Test Ortamında Alan Düzgünlüğüne Etkisi
  Pages 267 - 278
  Bülent URUL, Habib DOĞAN, Bilal TÜTÜNCÜ, Selçuk HELHEL
 9. Bakır Folyo Kaplı Yönlendirilmiş Yonga Levhanın Elektromanyetik Girişimi Soğurma Etkinliği
  Pages 279 - 284
  Ali İhsan KAYA, Ahmet ÇİFCİ
 10. Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar
  Pages 285 - 296
  Fahrettin KÜÇÜK, İskender GÜLLE, Salim Serkan GÜÇLÜ
 11. Perovskit Güneş Hücreleri ve Kararsızlık Problemleri
  Pages 297 - 304
  Gökhan YILMAZ, Çağlar ÖZKÖK
 12. Pawlak Yaklaşım Uzaylarının Topolojik Yapısı ve Genelleştirilmiş Kaba Kümeler
  Pages 305 - 315
  Sadık BAYHAN, Mehmet ŞEN
Dergimiz 2018 Yılı Ek Sayısı yayımdadır.

Makalelere ulaşmak için tıklayınız. (html)
Kapak ve Yayın Kuruluna ulaşmak için tıklayınız. (pdf)

CAB Abstracts tarafından gönderilen Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.