Year 2018, Volume 47, Issue 47, Pages 69 - 84 2018-01-01

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri

Nagihan TANIK ÖNAL [1] , Uğur BÜYÜK [2] , Sibel SARAÇOĞLU [3]

345 512

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme becerilerini belirlemektir. Bu amaçla katılımcıların deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların bu becerileri cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu ve sınıf düzeyi sosyodemografik değişkenleri açısından da incelenmiştir. Araştırma Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında I., II., III. ve IV. sınıflarda öğrenim gören 121 öğrenciyle  yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte açık uçlu maddelerden oluşan bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programı ile uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu; öğrencilerin deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri açısından başarı yüzdesinin %30,00 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, bu beceriler içerisinde öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve hipotez kurma becerisinde başarı oranının en yüksek (% 65,55), grafik çizme becerisinde ise en düşük (% 9,54) düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme becerilerinin cinsiyet ve bilgisayara sahip olma durumu değişkenleri açısından anlamlı fark göstermediği, ancak sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır. 

Fen bilgisi öğretmen adayları, bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme becerileri, bilimsel süreç becerileri, fen eğitimi
  • Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
  • Ango, M. L. (2002). Mastery of science process skills and their effective use in the teaching of science: An educology of science education in the nigerian context. International Journal of Educology, 16( 1), 11–30.
  • Ateş, S. ve Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
  • Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39.
  • Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Başağa, H., Geban, Ö. ve Tekkaya, C. (1994). The effect of the ınquiry teaching method on biochemistry and science process skills achievements. Biochemical Education, 22(1), 29-32.
  • Beichner, R. J., (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62, 750-762.
  • Bluhm, W. J. (1979). The effects of science process skill instruction on preservice elementary teachers’ knowledge of ability to use, and ability to sequence science process skills. Journal of Research in Science Teaching, 16(5), 427-432.
  • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Nagihan TANIK ÖNAL
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Uğur BÜYÜK
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sibel SARAÇOĞLU

Dates

Publication Date: January 1, 2018

Bibtex @research article { maruaebd292043, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {69 - 84}, doi = {10.15285/maruaebd.292043}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri}, key = {cite}, author = {TANIK ÖNAL, Nagihan and BÜYÜK, Uğur and SARAÇOĞLU, Sibel} }
APA TANIK ÖNAL, N , BÜYÜK, U , SARAÇOĞLU, S . (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47 (47), 69-84. DOI: 10.15285/maruaebd.292043
MLA TANIK ÖNAL, N , BÜYÜK, U , SARAÇOĞLU, S . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 69-84 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/33200/292043>
Chicago TANIK ÖNAL, N , BÜYÜK, U , SARAÇOĞLU, S . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 69-84
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri AU - Nagihan TANIK ÖNAL , Uğur BÜYÜK , Sibel SARAÇOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.292043 DO - 10.15285/maruaebd.292043 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 84 VL - 47 IS - 47 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.292043 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.292043 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri %A Nagihan TANIK ÖNAL , Uğur BÜYÜK , Sibel SARAÇOĞLU %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 47 %N 47 %R doi: 10.15285/maruaebd.292043 %U 10.15285/maruaebd.292043
ISNAD TANIK ÖNAL, Nagihan , BÜYÜK, Uğur , SARAÇOĞLU, Sibel . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 / 47 (January 2018): 69-84. https://doi.org/10.15285/maruaebd.292043
AMA TANIK ÖNAL N , BÜYÜK U , SARAÇOĞLU S . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 47(47): 69-84.
Vancouver TANIK ÖNAL N , BÜYÜK U , SARAÇOĞLU S . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 47(47): 84-69.