The World of Accounting Science
Cover Image
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |

OVERVIEW 

The World of Accounting Science is an international peer‐reviewed journal published quarterly (end of March, June, September, December) starting in 1999, hosting scientific papers in the areas of accounting and finance authored by researchers from Turkey and other countries.  

AIM and SCOPE

By contributing to the publication of high quality scientific original research in Turkish and English, the aim of the journal is to provide accounting and finance researchers the opportunity to create a publication outlet in the international context. 

RESEARCH AREAS

The journal publishes papers on topics in the following areas, including but not limited to:

 • Accounting
 • Financial and non-financial reporting
 • Financial analysis
 • Auditing
 • Accounting education
 • Finance
 • Interdisciplinary research related to accounting

AUDIENCE

Accounting and finance researchers and practitioners 

H-index

INDEXED in

The World of Accounting Science is already included by the following indexes:

 • The list of journals database entitled "Social Sciences and Humanities" provided by ULAKBIM Turkish Journal Index (TR Index),
 • SOBIAD Reference Index and
 • EBSCO Host Academic Search Complete and
 • Google Scholar.

The World of Accounting Science

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Cover Image

14.186

48.258

OVERVIEW 

The World of Accounting Science is an international peer‐reviewed journal published quarterly (end of March, June, September, December) starting in 1999, hosting scientific papers in the areas of accounting and finance authored by researchers from Turkey and other countries.  

AIM and SCOPE

By contributing to the publication of high quality scientific original research in Turkish and English, the aim of the journal is to provide accounting and finance researchers the opportunity to create a publication outlet in the international context. 

RESEARCH AREAS

The journal publishes papers on topics in the following areas, including but not limited to:

 • Accounting
 • Financial and non-financial reporting
 • Financial analysis
 • Auditing
 • Accounting education
 • Finance
 • Interdisciplinary research related to accounting

AUDIENCE

Accounting and finance researchers and practitioners 

H-index

INDEXED in

The World of Accounting Science is already included by the following indexes:

 • The list of journals database entitled "Social Sciences and Humanities" provided by ULAKBIM Turkish Journal Index (TR Index),
 • SOBIAD Reference Index and
 • EBSCO Host Academic Search Complete and
 • Google Scholar.
Volume 21 - Issue 1 - Mar 2019
 1. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILIKLI İNCELENMESİ
  Pages 1 - 26
  Ensar AĞIRMAN, Kübra ALPA
 2. DENETÇİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİĞİNİN DENETİM KALİTESİNE ETKİSİ
  Pages 27 - 54
  Nurten ERDOĞAN, Nurcan AZGIN
 3. THE APPLICABILITY OF MANDATORY ROTATION ON THE BASIS OF INDEPENDENT AUDIT FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
  Pages 55 - 66
  Fatih Coşkun ERTAŞ, İbrahim ÇİDEM, Oktay ÖZKAN
 4. ANALİTİK PROSEDÜRLER STANDARDI (BDS 520) KAPSAMINDA İŞ ZEKÂSI MODELLERİNİN TASARLANMASI VE DENETİM SÜRECİNDE KULLANILMASI
  Pages 67 - 88
  Deniz UMUT ERHAN
 5. MALİYET YAPISI, YÖNETİM MUHASEBESİ VE ÜRETİM PERFORMANSI İLİŞKİSİ
  Pages 89 - 120
  Metin UYAR
 6. YABANCI PARA CİNSİNDEN BORCU OLANLARIN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞUNUN NEDENİ OLARAK KREDİ DOLARİZASYONUNUN TARİHİ BOYUTLARI
  Pages 121 - 139
  Ayşegül ALAGÖZ
 7. KORKU ENDEKSİ İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  Pages 140 - 154
  Hakan ÖNER
 8. TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 155 - 170
  Yüksel AYDIN
 9. YURT DIŞI YATIRIM VE MÜTEAHHİTLİK İŞLEMLERİNDE POLİTİK RİSK YÖNETİMİ
  Pages 171 - 196
  Mehmet YEŞİLYAPRAK
 10. KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI
  Pages 197 - 227
  Sıla KULAKSIZ, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
 11. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 228 - 245
  Semra AKSOYLU
 12. E-DÖNÜŞÜMÜN MUHASEBE MESLEĞİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLER AÇISINDAN ANALİZİ
  Pages 246 - 273
  Metin ALLAHVERDİ, Memiş KARAER