The Medical Journal of Mustafa Kemal University
Cover Image
e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University | https://dergipark.org.tr/mkutfd

83.463

298.715

Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year.

It is a national, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

The Medical Journal of Mustafa Kemal University

e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University | https://dergipark.org.tr/mkutfd
Cover Image

83.463

298.715

Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year.

It is a national, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

Volume 10 - Issue 36 - Mar 2019
 1. Short-term and Midterm Treatment Results in Stanford Type-B Acute Dissection Patients
  Pages 1 - 5
  Deniz Demir, Nail Kahraman
 2. Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi
  Pages 6 - 9
  Ersin Töret, Tuba Hilkay Karapınar, Muhammet Bulut, Ahu Aksay, Yılmaz Ay, Yeşim Oymak, İlker Devrim, Dilek Güneş İnce
 3. Retinal Ven Dal Oklüzyonu Olan Hastalarda Risk Faktörleri
  Pages 10 - 13
  Hakika Erdogan
 4. Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı
  Pages 14 - 19
  Erhan Yengil, Pınar Döner Güner, Ömer Kerim Topakkaya
 5. Acil Servis ve Abdominal Aort Anevrizması
  Pages 20 - 24
  Gökhan Arslan, Ali Karakuş, Güven Kuvandık, İyad Fansa
 6. Hipoüriseminin Muhtemel Nedeni; Ksantinüri
  Pages 25 - 26
  Can Hüzmeli, Kazım Öztürk, Murat Güllü, Yılmaz Canım, Edip Uçar, Ferhan Candan
 7. Primary Extradural Extraosseous Ewing’s Sarcoma of The Thoracic Spinal Canal: A Case Report
  Pages 27 - 29
  Alparslan Serarslan, Bilge Gursel, Ahmet Deniz Meydan, Ibrahim Kartal, Seda Gun, Meltem Ceyhan, Nilgun Ozbek Okumus
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Yayın Politikası

Ulaşmak için tıklayınız

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın