Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
Cover Image
ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University | https://dergipark.org.tr/mutftd

9.834

44.096

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. 

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University | https://dergipark.org.tr/mutftd
Cover Image

9.834

44.096

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. 

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Volume 9 - Issue 2 - May 2019
 1. A male genital oblation defining hidradenitis suppurativa
  Pages 144 - 146
  Ekrem Güner, Zeynep Topkarcı, Şebnem İzmir Güner
 2. Omuz Distosisi: Ebelik Eğitim ve Uygulamalarındaki Yeri
  Pages 147 - 159
  Ayşe Şenoğlu, Zekiye Karaçam
 3. Antiviral ilaçlardaki gelişmeler ve değerlendirilmesi
  Pages 160 - 170
  Öztekin Algül, Banpiny Pal Wath Dar, Zehra Öksüz
 4. Ülkemizde Aşı ile Korunabilen Hastalıklara Yönelik Yürütülen Eliminasyon ve Eradikasyon Programlarının Değerlendirilmesi
  Pages 171 - 183
  Gülçin Yapıcı, Aylin Yeniocak Tunç
 5. Prostat Spesifik Antijen’in Tarihi
  Pages 184 - 188
  Oktay ÖZMAN, Zübeyr TALAT, Ahmet ERÖZENCİ
 6. Dioskorides’in De Materia Medica Adlı Eserindeki Tıbbi Bitkilerin Doğu Akdeniz’de Günümüzdeki Kullanımlarının Araştırılması
  Pages 189 - 202
  Serpil Demirci Kayıran
 7. MCF7 meme kanseri hücreleri üzerine Verbascum inulifolium’un antiproliferatif ve apoptoz indükleme aktivitelerinin değerlendirilmesi
  Pages 203 - 210
  Yusuf ÖZAY, Atila Yıldız, Celal Güven, Işıl Albeniz, Leyla Türker Şener, Mufide Aydoğan Ahbab, İbrahim Bozgeyik, Sevda Güzel, Haydar Bağış, Önder Yumrutaş
 8. Hemşirelik ve Ebelik: Görev, Yetki ve Sorumluluklardaki Benzerlik ve Farklılıklar
  Pages 211 - 227
  Zekiye Karaçam, Kafiye Eroğlu
 9. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarının Empati Becerisi Üzerine Bir Pilot Çalışma
  Pages 228 - 235
  Selda Okuyaz, Meltem Direk, Oya Ögenler, Didem Derici Yıldırım
 10. Kadına Yönelik Şiddet: İstanbul Şer‘î Mahkeme Sicillerine Göre
  Pages 236 - 255
  Ahmet Acıduman, Serap Şahinoğlu, Önder İlgili
 11. Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri: Adana Örneği
  Pages 256 - 265
  Gülşah KUMAŞ, Sibel ÖNER YALÇIN, Gürsel ÖZTUNÇ
 12. Kutadgu Bilig’de Akıl ve İlişkili Kavramlar Üzerine Bir Araştırma; Tıp Tarihi Açısından
  Pages 266 - 279
  Abdullah Yıldız
Indexes and Platforms
index

Türkiye Atıf Dizini

TR Dizin

Türk Medline

DOAJ