Journal Of Oghuz Turkish Researches
Cover Image
ISSN 2667-5250 | Period Annually | Founded: 2019 | Publisher Eren ÇABUK |

Değerli araştırmacılar,

Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlanmıştır. 

Derginin ilk sayısına katkıda bulunan yazar ve hakemlere teşekkür ederiz.

Journal Of Oghuz Turkish Researches

ISSN 2667-5250 | Period Annually | Founded: 2019 | Publisher Eren ÇABUK |
Cover Image

378

2.253

Değerli araştırmacılar,

Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlanmıştır. 

Derginin ilk sayısına katkıda bulunan yazar ve hakemlere teşekkür ederiz.

Sayı 1 Last Issue
Issue 1 - Jan 2019