Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5250 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eren ÇABUK |


     Türkoloji sahasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi, İdealonline, ASOS İndex, Academic Resource Index (ResearchBib), Journal Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)  ve Index Copernıcus indekslerinde taranmaya başlamıştır.

      Yeni sayısı için hakem havuzunu daha da genişleten Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisine makale gönderme ve dergi yayın tarihi yakın zamanda ilan edilecektir. Siz değerli araştırmacılarımıza göndereceğiniz yazılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-5250 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eren ÇABUK |
Kapak Resmi


     Türkoloji sahasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi, İdealonline, ASOS İndex, Academic Resource Index (ResearchBib), Journal Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)  ve Index Copernıcus indekslerinde taranmaya başlamıştır.

      Yeni sayısı için hakem havuzunu daha da genişleten Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisine makale gönderme ve dergi yayın tarihi yakın zamanda ilan edilecektir. Siz değerli araştırmacılarımıza göndereceğiniz yazılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Sayılar
2019
Sayı 1 - 17 Oca 2019
 1. BİR KURAN FALI ÖRNEĞİ: FÂL- I TÜRKÎ-İ MANZÛM ve DİL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 1 - 22
  Şükrü BAŞTÜRK , Gülay DURMAZ
 2. ERMENEKLİ ÂŞIK HASAN TAHSİN’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: MANZÛME-İ HARB
  Sayfalar 23 - 47
  İlyas KAYAOKAY
 3. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN ÇENGNÂME’NİN YENİ BİR NÜSHASI VE NÜSHA FARKLARI
  Sayfalar 48 - 107
  Talha DİLBEN
 4. KÜL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDA AKRABALIK BİLDİREN KELİMELER
  Sayfalar 108 - 116
  Özge ŞENEL , Ramazan BAHÇİ
 5. MANZUM DİNİ HİKAYELER VE DESTÂN-I HİBÂL
  Sayfalar 117 - 165
  Eren ÇABUK
 6. SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN HİKÂYE ALGISI VE “EV VE ÖLÜ” İSİMLİ ÖYKÜSÜNDE “ MEKÂNA YABANCILIK DUYGUSU”NUN YERİ
  Sayfalar 166 - 172
  Guloya Berkan
 7. TÜRKİYE'DE AĞIZ ARAŞTIRMALARI ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE BİR DENEME: (1985–2018)
  Sayfalar 173 - 207
  Yusuf ÖZSOY
 8. TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN BİLİM DİLİNE KATKISI
  Sayfalar 208 - 214
  Hatice ŞAHİN
 9. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BASİT CÜMLENİN YÜKLEME GÖRE ŞEKİLLENEN YAPISAL MANTIKSAL TİPLERİ
  Sayfalar 215 - 227
  Sebine ABİD
 10. KARAAĞAÇ, GÜNAY (2018). TÜRKÇE ÜZERİNE ÇEVİRİLER: AKÇAĞ YAYINLARI, ISBN 978-605-3424-36-9, 316 SAYFA
  Sayfalar 228 - 235
  Deniz DEMİRYAKAN
 11. TÜRK, VAHİT (2018). ALİ ŞİR NEVÂYÎ TĀRİH-İ ENBİYĀ VE HÜKEMĀ (METİN-AKTARMA-DİZİN- TIPKIBASIM): TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, ISBN 978-975-456-147-0, 342 SAYFA
  Sayfalar 236 - 239
  Hüseyin GÖKÇE