Current Approaches in Psychiatry
Cover Image
ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Lut TAMAM | www.psikguncel.org

202.238

464.994

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. 
The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There is no article submission or processing charges in this journal. 

Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of article. 

Journal currently welcomes review articles for 2nd standard issue of Volume 12, 2020 and research articles for research special issue of Volume 11, 2019. 

We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 
Lut Tamam, MD. 
Editor in Chief


*This is the mirror site of the journal. Original web site is psikguncel.org for your records. 

Current Approaches in Psychiatry

ISSN 1309-0658 | e-ISSN 1309-0674 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Lut TAMAM | www.psikguncel.org
Cover Image

202.238

464.994

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar / Current Approaches in Psychiatry is an online peer reviewed bilingual journal aiming to publish updated current review articles (and research articles as special issues) on all aspects of psychiatry and related sciences (i.e behavioral sciences, psychology, psychopharmacology, neuropsychiatry, neurosciences, psychiatric nursing) in Turkish and  English. Journal also publishes a special issue which includes only research papers in every volume in addition to quarterly issues including only review articles.
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. 
The authors could submit their articles via  Dergipark online submission system.  There is no article submission or processing charges in this journal. 

Authors of Turkish manuscripts are requested to send English version of their manuscripts after acceptance of article. 

Journal currently welcomes review articles for 2nd standard issue of Volume 12, 2020 and research articles for research special issue of Volume 11, 2019. 

We welcome all articles on psychiatry and related sciences. 
Lut Tamam, MD. 
Editor in Chief


*This is the mirror site of the journal. Original web site is psikguncel.org for your records. 

Volume 11 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Lityuma Bağlı Yan Etkiler ve Nörotoksisite: Lityum Nörotoksisitesi Demir Birikimiyle İlgili Olabilir mi?
  Pages 141 - 153
  İlkay Keleş Altun, Neslihan Kılıç, Emrah Yıldızoğlu, Murat İlhan Atagün
 2. Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü
  Pages 154 - 166
  Pelin Bintaş Zörer, Sedef Tulum Akbulut, Gülay Dirik
 3. Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu
  Pages 167 - 177
  Mahire Olcay Çam, Hacer Demirkol
 4. Macera Terapisi
  Pages 178 - 191
  Şule Baştemur
 5. Diyalektik Davranış Terapisi ve Beceri Eğitimi: Kullanım Alanları ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Önemi
  Pages 192 - 204
  A. Meltem Üstündağ Budak, Ezgi Özeke Kocabaş
 6. Psikolojik Acı
  Pages 205 - 213
  Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Lut Tamam
 7. Psikiyatride Vaka Yönetimi
  Pages 214 - 222
  Mahire Olcay Çam, Derya Küliğ, Elif Deniz Kaçmaz
 8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yürütücü İşlev Sorunları ve Tedavisi
  Pages 223 - 238
  Uğur Savcı, Ali Evren Tufan, Yusuf Öztürk, Mehmet Akif Cansız
 9. Meme Kanserinin Psikososyal Bakımında Gözden Kaçırılan Kısım: Eşler
  Pages 239 - 247
  Gülşah Yıldız, Duygu Hiçdurmaz
 10. Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model
  Pages 248 - 256
  Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut