SDU Medical Faculty Journal
Cover Image
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdutfd

963.898

1.782.448

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


SDU Medical Faculty Journal

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdutfd
Cover Image

963.898

1.782.448

p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


Volume 26 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi
  Pages 123 - 129
  Sabriye ERCAN, Rasih Yazkan, Giray Kolcu, Mukadder İnci Başer Kolcu, Kanat Gülle, Alim Koşar
 2. Postoperative mortality following civilian firearms injury during war: A retrospective cohort study
  Pages 131 - 140
  Menekşe Okşar, Cagla Akkurt, Selim Turhanoglu
 3. Açlık Serum Grelin Düzeyleri Vücut Kitle İndeksi, Kolesterol, Trigliserit ve C- Reaktif Protein ile Negatif İlişkilidir
  Pages 141 - 149
  Defne CEBECİ, Eda EVGEN TÜLÜCEOĞLU, Taner GONCA, Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU, Önder ÖZTÜRK, Mustafa Calapoğlu
 4. Mandibular asymmetry in Angle malocclusion samples
  Pages 151 - 158
  Hümeyra TERCANLI ALKIŞ, Osman Murat Bilge
 5. ERİTROSİT DAĞILIM HACMİ ACİL SERVİSTE BURUN KANAMASININ CİDDİYETİNİ ÖN GÖREBİLİR Mİ?
  Pages 159 - 163
  KIVANÇ KARAMAN, ŞERAFETTİN ENHOŞ, ALTEN OSKAY, HAMİT HAKAN ARMAĞAN
 6. Epidural Kateter Uygulanan Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri
  Pages 165 - 173
  Ali Koçman, Ümit Fiğançiçek, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
 7. Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri: 2014 – 2018 Verileri
  Pages 175 - 182
  Ümit Işık, Evrim AKTEPE, Abdulbaki AKYILDIZ, Fulya ŞİMŞEK, Abdulkadir YILDIZ
 8. BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 183 - 188
  Ersin Uskun, Yonca Sönmez, Serdar Yıldırım
 9. Farklı braket ve ligasyon tiplerinin streptococcus mutans adezyonu üzerine etkilerinin in vitro olarak incelenmesi
  Pages 189 - 194
  Mine Geçgelen cesur, Murat Telli, Törün Özer
 10. ÜRETER DUBPLİKASYONLU GREFT BÖBREKLERDE NAKİL TECRÜBEMİZ
  Pages 195 - 200
  Yucel Yuksel
 11. İNİENSEFALİ USG ve MRG BULGULARI
  Pages 201 - 203
  İsmet miraç Çakır, Hatice Ayça Ata Korkmaz, Eser Bulut, Doğukan Atabay, Nahide Gökçe Çakır
 12. Tek Taraflı Karotis Arter Stenozunda Diabetik Retinopati
  Pages 205 - 208
  Mustafa Suat ALIKMA, Erkan Ünsal
 13. AĞRI FİZYOPATOLOJİSİ
  Pages 209 - 220
  Ülker Yağcı, Mustafa Saygi̇n
 14. EKTOPİK PARATİROİD BEZLERİNE KLİNİK VE CERRAHİ YAKLAŞIM CLINICAL AND SURGICAL APPROACH TO ECTOPIC PARATIROID GLANDS
  Pages 221 - 227
  Bilal Turan, Rasih Yazkan
Indexes and Platforms
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.