Owner on behalf of the Trabzon University, Faculty of Theology

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Emin AŞIKKUTLU

Turkey
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Managing Editor

Dr. Lecturer Süleyman GÜR

Turkey
suleymangur@ktu.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Trabzon Üniversitesi

Editor in Chief

Asst.Prof.Dr. Fatih TOPALOĞLU

Turkey
topaloglu37@hotmail.com
Subjects: Social Science,Philosophy,Religion
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Osman Nuri KARADAYI

Turkey
ottomannuri@hotmail.com
Subjects: Sufism,Basic Islamic Studies,Religion
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Asst. Editor

Dr. Halil TEMİZTÜRK

Turkey
haliltemizturk@gmail.com
Subjects: Social Science,Religion
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Editorial Board

Prof.Dr. Emin AŞIKKUTLU

Turkey
easikkutlu@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Nihat UZUN

Turkey
nirunx@hotmail.com
Subjects: Interpretation
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cengiz GÜNDOĞDU

cengizgundogdu@hotmail.com
URL: http://www.atauni.edu.tr/#personel=cengiz-gundogdu

Assoc.Prof.Dr. Hanifi ŞAHİN

Turkey
hanifisahin25@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Asst.Prof.Dr. ŞENOL SAYLAN

Turkey
senolsaylan@mynet.com
Subjects: Law of Islam,Religion
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tashih

Res.Assist. Mehtap AYDIN KAİM

Turkey
mehtapaydin571@hotmail.com
Subjects: Religion,Linguistics
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İLahiyat

Res.Assist. Mahmut AYYILDIZ

Turkey
mahmudayyildiz@gmail.com
Subjects: Interpretation,Religion
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Res.Assist. Mustafa GARGAR

Turkey
mustafagargar@ktu.edu.tr
Subjects: Philosophy of Islam
Institution: Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
MAKALE KABUL

TİD Olarak İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararlarını Benimsediğimizi Duyururuz. Kararlar için http://dimer.cumhuriyet.edu.tr/?page_id=809İSNAD ATIF SİSTEMİ

İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Haziran sayımızdan itibaren İsnad Atıf Sistemine geçmiş bulunmaktayız. Dergimize makale gönderecek yazarlarımızın bu sisteme göre yazılarını bizlere iletmeleri gerekmektedir.

isnad atıf sistemi için tıklayınız