Amaç ve Kapsam

"Trabzon'dan Dünyaya..."
ISSN 2651-4559 | e-ISSN 2651-4567 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018
Dergimizin Eski Adı: Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
ISSN 2148-5001 | e-ISSN 2618-611X| Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014-2018


Trabzon İlahiyat Fakültesi Dergisi (TİD) yılda 2 sayı (Aralık-Haziran) olarak yayımlanan, hakemli bir akademik dergidir. Amacımız bilimsel araştırmaların yayımında bilimsellik, objektiflik ve sağlıklı bir iletişim anlayışıyla yayım hayatımızı sürdürmektir.

MAKALE KABUL TARİHLERİ

Aralık Sayısı için: 01 Temmuz-30 Ekim / Haziran Sayısı için: 01 Ocak-30 Nisan

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tâbi tutulmaktadır. İntihal tespit programı aracılığıyla makalelerin intihal raporu ortaya çıkarılır. 


  • Trabzon İlahiyat Dergisinde,  başta İlahiyat alanı olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler disiplinlerine ait makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmalar yayımlanır.

                        

Creative Commons Lisansı