Açık Erişim Esasları

Lisans: CC BY-NC

Gömülü Lisanslar: Evet. Trabzon İlahiyat Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 1’den itibaren makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirecektir.

Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.

OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/tid/ 

LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tid/lockss-manifest 

RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tid/rss-feeds 

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Trabzon İlahiyat Dergisi, yayımlanan makaleleri Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlar. Trabzon İlahiyat Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Trabzon İlahiyat Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
Bk. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures/ 
BOAI: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation 

Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için yazarlardan izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

 

Trabzon İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.