Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI


Dergimize gönderilecek çalışmalar, (resim, şekil, harita, bibliyografya vb. malzeme hariç) 10 bin kelimeyi aşmamalıdır. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, editörler kurulunun vereceği karar geçerlidir.
Kaynaklar dipnotlarda ilk ve sonraki zikredildiği yerlerde kısaltılmış olarak verilmeli, kaynakçada tam künyesiyle zikredilmelidir.
• Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar, Microsoft Office Word (2003-2010) programında Times New Roman yazı stili ile yazılmalıdır.
• Metin 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralıklı; dipnotlar 10 punto (yalnızca ana başlık 14 punto) büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı yazılmalı ve doc veya docx olarak kaydedilmiş olmalıdır.
• Sayfa kenar boşlukları; üst 3, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 3 cm. olarak ayarlanmalıdır.
• Makalelerin İsnad Atıf Sistemindeki (2. Edisyon) dipnotlu kaynak gösterim ilkesine uygun yazılması gerekmektedir. Metin içi atıf sistemi (APA) dergimizde kullanılmamaktadır.
• Ana başlıklar, giriş, sonuç, kaynakça kelimeleri dahil tüm başlıklarda sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Örnek: Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yönelik Hitap Biçimleri.
• Ana başlık (Türkçe-İngilizce) “giriş”, “sonuç” ve “kaynakça” kelimeleri hariç başlıklarda mutlaka rakam kullanılmalıdır.
• Makalenin Türkçe ana başlığı 14 punto olmalı, İngilizce başlık 10, diğer tüm başlıklar ise 12 punto olmalıdır.
• “Öz”, “abstract” kelimeleri ve anahtar kelimeler (Türkçe-İngilizce), özetler (Türkçe-İngilizce), 10 punto olmalıdır.
• “Keywords” kelimesi bitişik olmalı ve anahtar kelimelerin (İngilizce-Türkçe) en sonuna nokta konulmalıdır. “Anahtar Kelimeler” ile” Keywords” kelimeleri kalın punto ve italik olmalıdır.
• İngilizce başlık, özet ve keywordda yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır. Bk. https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3
• Giriş ve kaynakça yeni bir sayfadan başlamalıdır.
• Metin boyunca paragraf girintisi 1,25 cm olmalıdır.
• Paragraf aralıkları 6 nk olmalıdır.
• Üç satırdan fazla (blok) alıntılar, çift tırnak içinde, alıntı formatında 10 punto büyüklüğünde olmalı, sağdan normal paragraf hizasında (sağa yaslı), soldan 1,25 cm girintili olmalıdır.
• Kaynakça ilk satır girintili 1,25 cm olmalıdır.
• İngilizce başlık, özet ve keyword hariç Türkçe özet, anahtar kelimeler ve tüm metinde Arapça kelime, terim, müellif ve kitap isimlerindeki harfler (msl ġavāmiḑ) transkripte edilmemelidir. Sadece gerektiğinde şapka, ters ve düz apostroflar kullanılmalı ve bu kullanımlarda da tutarlılık olmalıdır. Mesela: Câmi‘ü’l-mesâil, et-Ta‘zîr fi’l-İslâm.
• Tüm dini terimler ve müellif isimleri mutlaka DİA’daki yazıma uygun olmalı ve tüm metin boyunca tutarlı şekilde yazılmalıdır. Türkçe’de yaygın diğer kelimeler için ise TDK esas alınmalıdır. Özellikle kelimelerdeki şapka ve kelime sonlarındaki harflerin yazımı konusunda mutlaka TDK esas alınmalıdır. Dükkân, nikâh, siyasi, içtimai, hukuki, merkezî, itimat, isnat, itikat vs.
• Trabzon İlahiyat Dergisine gönderilecek çalışmalar, yukarıda belirtilen hususlar hariç İSNAD 2’ye uygun olarak yazılmalıdır. İSNAD 2. Edisyon için bk. https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/


                        

Creative Commons Lisansı