Turkish Journal of Forestry
Cover Image
e-ISSN 2149-3898 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf

165.241

416.857

AIMS AND SCOPE

Turkish Journal of Forestry is an online, open access, peer-reviewed, international research journal. Language of the journal is English and Turkish. It publishes four issues a year.  It covers subject areas related to forest engineering, forest products engineering, wildlife ecology and management and landscape architecture. Authors should only submit original work, which has not been previously published and is not currently considered for publication elsewhere. Research papers will be given priority for publication while only a limited number of review papers are published in a given issue.

It is indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB AbstractsZoological Records Open Academic Journals Index (OAJI)Cite FactorIndex Copernicus and Cosmos Index.

Turkish Journal of Forestry is the official journal of Faculty of Forestry, Isparta University of Applied Sciences. It was previously published under the title "Süleyman Demirel University Faculty of Forestry Journal" between 2000 and 2014.

 


EDITORIAL BOARD 

Editor-in-chief

Nevzat Gürlevik

Editors

A. Alper Babalık

Esra Bayar

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

    Mehmet Korkmaz 

Oğuzhan Sarıkaya

Tuğba Yılmaz Aydın

Yılmaz Çatal 

Layout editor

Süleyman Uysal Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Cover Image

165.241

416.857

AIMS AND SCOPE

Turkish Journal of Forestry is an online, open access, peer-reviewed, international research journal. Language of the journal is English and Turkish. It publishes four issues a year.  It covers subject areas related to forest engineering, forest products engineering, wildlife ecology and management and landscape architecture. Authors should only submit original work, which has not been previously published and is not currently considered for publication elsewhere. Research papers will be given priority for publication while only a limited number of review papers are published in a given issue.

It is indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB AbstractsZoological Records Open Academic Journals Index (OAJI)Cite FactorIndex Copernicus and Cosmos Index.

Turkish Journal of Forestry is the official journal of Faculty of Forestry, Isparta University of Applied Sciences. It was previously published under the title "Süleyman Demirel University Faculty of Forestry Journal" between 2000 and 2014.

 


EDITORIAL BOARD 

Editor-in-chief

Nevzat Gürlevik

Editors

A. Alper Babalık

Esra Bayar

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

    Mehmet Korkmaz 

Oğuzhan Sarıkaya

Tuğba Yılmaz Aydın

Yılmaz Çatal 

Layout editor

Süleyman Uysal Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Volume 20 - Issue 2 - Jul 2019
 1. Diet composition of the Long-eared Owl (Asio otus) in the Eastern Anatolia (Turkey)
  Pages 72 - 75
  Ahmet Yesari Selcuk, Ömral Ünsal Özkoç, Mehmet Akif Bilir, Haluk Kefelioğlu
 2. Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) on oriental spruce
  Pages 76 - 79
  Selma Ülgentürk, Mustafa Özdemir
 3. Antalya ili okaliptüs ağaçlarında yaprak zararlısı böcekler ve doğal düşmanları ile bazı biyolojik gözlemler
  Pages 80 - 92
  Gülşen Çıkaran, Mustafa Avcı
 4. Tunçbilek havzası erken Miyosen paleoiklimsel rekonstrüksiyonu
  Pages 93 - 100
  Hüseyin Tuncay Güner
 5. Rehabilitasyon eylem planları çerçevesinde kızılcık (Cornus mas L.) rehabilitasyon çalışmalarının sosyo-ekonomik katkılarının irdelenmesi: Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü örneği
  Pages 101 - 109
  Ayhan Akyol, Emrah Kürşat Tanas
 6. Devlet orman fidanlık işletmelerinde toplum yararına çalışma programı kapsamında yaptırılan üretime ilişkin irdelemeler
  Pages 110 - 115
  Hasan Alkan, Alime Divrik
 7. Baltalık meşe meşcerelerinde ağaç biyokütle bileşenlerinin nem oranları
  Pages 116 - 122
  Emrah Özdemir, Ender Makineci
 8. Kurucuova Yöresi’nde odunsu tür zenginliğinin yetişme ortamı faktörlerine göre dağılımı
  Pages 123 - 132
  Mehmet Güvenç Negiz, Tayfun İsa Aygül
 9. Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi
  Pages 133 - 141
  Fatih Kasap, Hafiz Hulusi Acar
 10. İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği
  Pages 142 - 148
  E. Seda Arslan