Turkish Journal of Public Health
Cover Image
e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph

68.557

166.586

The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE).

Turkish Journal of Public Health

e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph
Cover Image

68.557

166.586

The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE).

Volume 17 - Issue 1 - Apr 2019
 1. General disaster preparedness beliefs and related sociodemographic characteristics: The example of Yalova University, Turkey
  Pages 1 - 15
  Ebru Inal, Kerim Hakan Altıntaş, Nuri Doğan
 2. Ankara'da bir üniversite hastanesine başvuranların bir sağlık sorunları olduğunda tutum, davranışları ve buna etki eden faktörler
  Pages 16 - 27
  Enes Ahmet Güven, Sefer Aycan
 3. Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi
  Pages 28 - 37
  Hanife Ece Erik, Dilek Aslan, Burak Tunç
 4. Are the students in medicine, nursing and allied health higher schools protected from Hepatitis B: A cross-sectional study from Hatay, Turkey
  Pages 38 - 49
  Tacettin İnandı, Nazan Savaş, Ersin Peker, Nizami Duran, Hande Harmancı
 5. Smoking status of medical students in the English program of a university in Nicosia
  Pages 50 - 64
  Özen Aşut, Songül Vaizoğlu, Rami Y Sadeh, Bashar Alaber, Mariam Jabaly, Mohammad Laila, Ahmed Al Zuwawi, Mohammad FS Shatnawi, Wadee JS Mezher, Sanda Cali
 6. Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler
  Pages 65 - 78
  Selçuk Kolsuz, Günay Saka, Mehmet Nuri Gördük
 7. Şanlıurfa’da çalışan aile sağlığı elemanlarının iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler
  Pages 79 - 87
  Mehmet Enes Gökler, Hasan Durmuş
 8. Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar
  Pages 88 - 91
  Maide Nur Kartal
 9. Notes from young physician candidates on the primary health care system
  Pages 92 - 96
  Kubilay Kaymaz, Esra Bilir
 10. Bitlis Devlet Hastanesi 2016 Yılı su ve besin kaynaklı bulaşıcı hastalık başvurularının değerlendirilmesi
  Pages 97 - 99
  Cihan Önen, Aziz Aksoy, Zakir Tekin, Emrah Yürekli
 11. Bir aile sağlığı merkezi bünyesinde kurulan sigara bırakma kliniği ve çalışma pratiği
  Pages 100 - 101
  Onur Öztürk