Cilt: 3 - Sayı: 2

Yıl: 2014

Research Article

1. Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinin Değerlendirilmesi

2. Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinin Değerlendirilmesi

3. Dentin matriks protein serum düzeyi üzerine tüm vücut vibrasyonun etkisi

4. Management Strategies of Appendix with Mild Inflammation

7. Pupilla Büyüklüğünün Oküler Aberasyonlara Etkisi

8. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda n-asetil sisteinin miyokardiyal reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü

9. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile analizi

10. Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolere ve Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi

12. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı

16. Normal CD4 Sayılı HIV Pozitif Bir Hastada Fournier Gangreni

Olgu Sunumu

14. Generalize Morfea İle İlişkili Romberg Parry Sendromu: Bir Olgu Sunumu

17. Gizli Spinal Disrafizm ve Skolyozlu İki Erişkin Olgu

18. Bilgisayarlı Tomografide Apandisit Bulguları Olan Hastada Radyolojik- Patolojik Uyumsuzluk

19. Septorinoplasti sonrası tek taraflı hipoglossal sinir felci: olgu sunumu

23. Severe Preeclampsia with Second Marriage; A Case Report

Editöre Mektup

20. Diz Ekleminde Sinovyal Kondromatozis

21. Bir Cenazenin Yol Hikayesi