Amaç ve Kapsam

Acarological Studies (AS), Akaroloji alanındaki araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir. AS, araştırmacılara çalışmalarını sunmak, geliştirmek ve yayınlamak için hızlı, güvenilir ve uygun bir ortam sağlar. AS’de yayın ücreti yoktur; ayrıca yayımlanan tüm makalelere ücretsiz çevrimiçi erişim imkânı vardır.

AS, akarlarla ilgili nitelikli araştırma makaleleri yayımlamaktadırAS davranış, koruma, kontrol, ekoloji, fizyoloji, morfoloji, anatomi, filojeni, zoocoğrafya ve sistematikle ilgili Akaroloji konularıyla ilgilenir. Dergide vaka çalışmaları, monograflar, revizyonlar, derlemeler, kataloglar, kontrol listeleri, takson tanımları ve isimlendirme de dâhil çok çeşitli Akarolojik yazılar göz önünde bulundurulur.

Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz

by-nc-nd.png

Acarological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

International Scientific Research Journal on Acarology