Hakemler İçin

Ön değerlendirme aşamasından sonra, yazılar formal değerlendirme için uzman hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde hem içeriden (dergi kurulundan) hem de dışarıdan hakem seçimi yapılabilir. Değerlendirme sürecinin her aşamasında hakem ve yazar isimlerinin açıklanmadığı çift körlü akran değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

İlgili yazı için uygun hakemlerin seçimi, baş editörün veya baş editör tarafından atanan bölüm editörünün sorumluluğundadır. Hakem seçimi; araştırmanın konusu ve yöntemi, hakemin uzmanlık alanı, hakemin önceki deneyimi, hakem önerileri ve hakeme ulaşılabilirlik de dahil olmak üzere birçok faktöre göre yapılmaktadır.

Hakem değerlendirmesinin esas amacı, editörün doğru bir karara varabilmesi için gereken bilgileri sağlamaktır. Editör, hakem değerlendirme raporlarını inceledikten sonra aşağıdaki kararlardan birini alır: Kabul, Minör düzeltme, Majör düzeltme, Ret. Gözden geçirilmiş-düzeltilmiş bir yazının sunumundan sonra editör, önceki değerlendirmeyi yapan hakemden tekrar görüş isteyebilir.

Tüm hakemler, Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan yönergeye (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) uymak zorundadır.

Hakem sorumlulukları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son Güncelleme Zamanı: 7.02.2022 21:55:36

by-nc-nd.png

Acarological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

International Scientific Research Journal on Acarology