Editörler İçin

Acarological Studies dergisinde en üst sorumluluğu bulunan bir baş editör ile baş editör adına ilgili makalelerin akran değerlendirme işlemlerini yönetmek üzere baş editör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşan alan editörleri görev yapmaktadır. Alan editörleri yayın kararı verme hakkına ve sorumluluğuna sahiptirler. Alan editörleri derginin içeriğinden müşterek olarak sorumludurlar ve derginin disiplini ve kalitesi konusunda geribildirim sağlarlar. Ayrıca yayın kurulu üyelerinin seçimi konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

Tüm editörler Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından dergi editörleri için hazırlanan yönergeye (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) uymak zorundadır. Bu yönergede uyulması zorunlu olan kurallar düz yazıyla, uygulama önerileri ise italik olarak belirtilmiştir. Yönergenin Türkçe sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca editörler için temel başvuru kaynağı niteliğinde olan ve Trakya Üniversitesi ile TÜBİTAK  ULAKBİM’in katkılarıyla Türkçeye çevrilerek Türkiye'deki bilimsel dergi editörlerinin istifadesine sunulan el kitabına  buradan ulaşabilirsiniz.

Editörlerin sahip olmaları gereken etik sorumlulukları konusunda daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son Güncelleme Zamanı: 2.02.2022 21:30:12

by-nc-nd.png

Acarological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

International Scientific Research Journal on Acarology