PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, 245 - 265, 31.12.2015
https://doi.org/10.17984/adyuebd.26853

Öz

Araştırmanın amacı; eğitimin işlevleri konusunda öğretmenlerin düşüncelerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir ölçek geliştirmektir. Yöntem, Araştırmanın çalışma grubunu;   Kahramanmaraş ilinde farklı okul türlerinde görev yapan 300 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, ölçeği geliştirmek için kullanılan aşamalar şu şekildedir 1. Madde Havuzunun Oluşturulması 2. Uzman Görüşü Alınması, 3. Ön Deneme Formunun Oluşturulması 4. Faktör Analizi. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.906 bulunmuştur. Bartlett testi sonucu olarak 2431 tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi RMSEA incelendiğinde ise .064 düzeyinde bir uyum indeksi  görülmektedir.  GFI: 0.85,AGFI; 0.81, NFI; 0.85, CFI;0.97, RFI; 0.94 olarak belirlenmiştir. Ayrıca serbestlik derecesi 293; kök ortalama 0.14 ve normlanmamış uyum indeksi, (NNFI) 0.97 olarak saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .905; ikinci faktör için .85; üçüncü faktör için .85; ölçeğin tamamı için .91 dir. Bu bulgular eğitimin işlevlerini değerlendirme ölçeğinden elde edilen puanların güvenirliliğinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Bayram, N. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Yayınları, Bursa.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 6.Baskı. Pegem A Yayıncılık Ankara
 • H. Ö. (2009). Eğitim Bilimine Giriş, 5.Baskı. Keskinkılıç, K. (Ed.) Sempati Yayınları, Ankara
 • Çokluk, Ö., Güçlü, Ş ve Büyüköztürk, Ş (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lirsel Uygulamaları. 2 baskı. Pegem Akademi, Ankara
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım Yayınları. İstanbul
 • Fidan, N.(1998) Eğitime Giriş, Alkım Yayınları. İstanbul
 • Field, A. (2005). Discovering Statistics Using Spss (2nd. Edition) ThousandOaks, Ca: Sage Publications, Inc.
 • Genc, S. Z. ve Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. V.9 n.1 ss..89-102
 • Hoşgörür, V. ve Taştan, N. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. 6.Baskı.
 • Demirel, Ö ve Kaya, Z. (Ed.) Pegem Akademi. Ankara
 • İslamoğlu, A. H.(2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul. Beta.
 • Kovancı, M. (1994). Eğitim ve eğitimin toplumsal işlevleri üzerine, Eğitim ve Toplum Güz, 94/39
 • Meydan, C. H ve Şeşen, H. (2011) Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Sipahi,B., Yurtkoru, S. ve Çinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi. Beta İstanbul
 • Schermelleh-Engel, K. And Moosbrugger, H. (2003). Models: Tests Of Significance And Descriptive. Psychological Research Online, 8 (2).
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74.
 • Şimşek, Ö. F. (2009). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Temel İlkeler Ve Lisrel Uygulamaları. Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Şişman, M.(2009). Eğitim Bilimine Giriş 5.Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Şahin, E. Ş.(2010).Eğitim Bilimine Giriş.7.Baskı. Sönmez, V.(Ed.)Anı Yayıncılık. Ankara
 • Şirin, H.(2008).Eğitimin Siyasal İşlevleri ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinin Bu İşlevlere İlişkin Görüşlerin Analizi Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Ankara
 • Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No : 150
 • Tezcan, M. (2010) Eğitim Bilimine Giriş.7. Baskı. Sönmez, V.(Ed.)Anı Yayıncılık. Ankara
 • Yılmaz, V. ve Çelik, E. H. (2009). Lisrel İle Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldız, R. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Erçetin, Ş ve Tozlu, N.(Ed.) Hegem Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serkan ÜNSAL


Birsen BAĞÇECİ


Nafiye Nur MEŞE Bu kişi benim


Fahrettin KORKMAZ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { adyuebd260318, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {245 - 265}, doi = {10.17984/adyuebd.26853}, title = {Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Ünsal, Serkan and Bağçeci, Birsen and Meşe, Nafiye Nur and Korkmaz, Fahrettin} }
APA Ünsal, S. , Bağçeci, B. , Meşe, N. N. & Korkmaz, F. (2015). Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 5 (2) , 245-265 . DOI: 10.17984/adyuebd.26853
MLA Ünsal, S. , Bağçeci, B. , Meşe, N. N. , Korkmaz, F. "Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 245-265 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/24589/260318>
Chicago Ünsal, S. , Bağçeci, B. , Meşe, N. N. , Korkmaz, F. "Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 (2015 ): 245-265
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Serkan Ünsal , Birsen Bağçeci , Nafiye Nur Meşe , Fahrettin Korkmaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.26853 DO - 10.17984/adyuebd.26853 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 265 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.26853 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.26853 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Serkan Ünsal , Birsen Bağçeci , Nafiye Nur Meşe , Fahrettin Korkmaz %T Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2015 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.26853 %U 10.17984/adyuebd.26853
ISNAD Ünsal, Serkan , Bağçeci, Birsen , Meşe, Nafiye Nur , Korkmaz, Fahrettin . "Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 5 / 2 (Aralık 2015): 245-265 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.26853
AMA Ünsal S. , Bağçeci B. , Meşe N. N. , Korkmaz F. Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. AUJES. 2015; 5(2): 245-265.
Vancouver Ünsal S. , Bağçeci B. , Meşe N. N. , Korkmaz F. Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2015; 5(2): 245-265.
IEEE S. Ünsal , B. Bağçeci , N. N. Meşe ve F. Korkmaz , "Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 5, sayı. 2, ss. 245-265, Ara. 2016, doi:10.17984/adyuebd.26853
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.