Cilt: 16 - Sayı: 3, 31.12.2016

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Farklı Oranlarda PbO İçeren Borat Cam Alttaşlar Üzerine ZnO Filmlerinin Üretilmesi ve İncelenmesi

Araştırma Makalesi

8. Helianthus Annuus Çekirdeği Kabuklarında Uranyum Sorpsiyonu

Araştırma Makalesi

21. Hassas Kıble Tayini

Araştırma Makalesi

26. Shielding Property of Closed-Cell AlSi7 Foams and AlSi7 Bulk Materials against Gamma Rays