Editör/Editor


Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu


Geçmiş Editörler:

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yıldırım (Ocak 2019 - Mart 2021) 

Alan Editörleri/Subject Editors

Dr. Öğr. Üyesi Bertan Beylergil 

Makine Mühendisliği


Doç. Dr. Umut Tosun

Bilgisayar Mühendisliği


Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel 

İnşaat Mühendisliği


Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dülgerbaki 

Kimya


Dr. Öğr. Üyesi İrem Küçükoğlu 

Matematik


Doç. Dr. Fikri Serdar Gökhan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gökhan

Genetik ve Biyomühendislik


Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aktar Küçükarslan

Gıda Mühendisliği


Dr. Öğr. Üyesi Emir Hüseyin Özder

Endüstri Mühendisliği

Editör Kurulu/Editorial Board

Hüseyin AKILLI  (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi) 

Gökhan APAYDIN (Prof. Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Naci ÇAĞLAR  (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi) 

Hakan ÇELEBİ  (Doç. Dr, Aksaray Üniversitesi)

Rossana DIMITRI  (Dr. Öğr. Üyesi, University of Salento)

Tamio ENDO  (Prof. Dr., Japan Advanced Chemicals, Mie University)

John GELEGENIS  (Prof. Dr., Technological Educational Institute of Athens)  

Viktor GRIBNIAKN  (Prof. Dr., Vilnius Gediminas Technical University)

Anastas IVANOV IVANOV (Doç. Dr., Todor Kableshkov Higher School of Transport)

İlker Murat KOÇ  (Doç. Dr., Istanbul Teknik Üniversitesi)

Anatoli I POPOV  (Prof. Dr., University of Latvia)

Bilsay SÜMER  (Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi)

Cevat SARIOĞLU (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Francesco TORNABENE  (Dr. Öğr. Üyesi, University of Bologna)

Jamal Seyyed Monfared ZANJANI  (Dr., University of Twente)

Sekreterya

Arş. Gör. Gökhan Canbolat

Arş. Gör. Gürkan Çelik

Arş. Gör. Umut Kitiş