Dergi Kurulları

Editör/Editor

Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu


Alan Editörleri/Subject Editors

Prof. Dr. Fikri Serdar Gökhan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal
Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. İrem Küçükoğlu
Matematik

Doç. Dr. Bertan Beylergil
Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel
İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Erdoğan
Genetik ve Biyomühendislik

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aktar Küçükarslan
Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dülgerbaki
Kimya

Editör Kurulu/Editorial Board

Hüseyin AKILLI  (Çukurova Üniversitesi) 

Gökhan APAYDIN  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Naci ÇAĞLAR  (Sakarya Üniversitesi) 

Hakan ÇELEBİ  (Aksaray Üniversitesi)

Rossana DIMITRI  (University of Salento)

Tamio ENDO  (Mie University)

John GELEGENIS  (Technological Educational Institute of Athens)  

Viktor GRIBNIAKN  (Vilnius Gediminas Technical University)

Anastas IVANOV IVANOV (Todor Kableshkov Higher School of Transport)

İlker Murat KOÇ  (Istanbul Teknik Üniversitesi)

Anatoli POPOV  (University of Latvia)

Bilsay SÜMER  (Hacettepe Üniversitesi)

Cevat SARIOĞLU  (Marmara Üniversitesi)

Francesco TORNABENE  (University of Bologna)

Jamal Seyyed Monfared ZANJANI  (University of Twente)

Yayın ve Teknik Editörleri

Gökhan Canbolat

Mustafa Altuğ Peker

Sekreterya

Gürkan Çelik

Umut Kitiş