Dergi Kurulları

Editör/Editor

Doç. Dr. Sefa YILDIRIM

Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan CANBOLAT

Alan Editörleri/Subject Editors

Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. İbrahim Tekin

Matematik

Doç. Dr. Burak Saltuk

Biyosistem Mühendisliği

Doç. Dr. Bertan Beylergil

Makine Mühendisliği

Doç. Dr. Aslı Giray

Genetik ve Biyomühendislik

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Öztürk

Genetik ve Biyomühendislik

Doç. Dr. Tuğba Aktar Küçükarslan

Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Derman Vatansever Bayramol

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN ÜNAL

Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Atıl Kurt

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr. Emrah Irmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel

İnşaat Mühendisliği

Dr. Yusuf Kaya (4(1)'de konuk alan editörü olarak görev yapmıştır.)

İnşaat Mühendisliği

Editör Kurulu/Editorial Board

Hüseyin AKILLI  (Çukurova Üniversitesi) 

Gökhan APAYDIN  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Naci ÇAĞLAR  (Sakarya Üniversitesi) 

Hakan ÇELEBİ  (Aksaray Üniversitesi)

Rossana DIMITRI  (University of Salento)

Tamio ENDO  (Mie University)

John GELEGENIS  (Technological Educational Institute of Athens)  

Viktor GRIBNIAKN  (Vilnius Gediminas Technical University)

Anastas IVANOV IVANOV (Todor Kableshkov Higher School of Transport)

İlker Murat KOÇ  (Istanbul Teknik Üniversitesi)

Anatoli POPOV  (University of Latvia)

Bilsay SÜMER  (Hacettepe Üniversitesi)

Cevat SARIOĞLU  (Marmara Üniversitesi)

Francesco TORNABENE  (University of Bologna)

Jamal Seyyed Monfared ZANJANI  (University of Twente)

Yayın ve Teknik Editör

Arş. Gör. Mustafa Altuğ Peker

Dil Editörleri

Arş. Gör. Dr. Sevda Altun

Arş. Gör. Enis Körpe

Mizanpaj

Arş. Gör. Gürkan Çelik

Arş. Gör. Dilara Zeynep Yüzen

Son Okuyucu

Öğr. Gör. Gökbey Berat Özçiftçi

Arş. Gör. Hüseyin Şenli

Benzerlik Tespit

Arş. Gör. Ali Çoban

Son Güncelleme Zamanı: 19.03.2024 15:03:10