Yazım Kuralları

Dergimiz yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır.

Dergiye yüklenen makaleler daha önce herhangi bir dergide yayımlanmış ya da değerlendirme aşamasında olmamalıdır.

Daha önce bir konferansta sunulmuş fakat dergilerde yayınlanmamış olan makaleler, metin içerisinde ilk sayfada alt bilgi olarak belirtilmek koşuluyla dergi sistemine yüklenebilir.

Gönderi dosyası .doc ya da .docx uzantılı olmalıdır.

Metin; tek satır aralıklı, 11 punto ile yazılmalıdır.Tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmelidir.

Makale başlığı, 14 punto kalın yazı tipinde ve makalenin içeriğine uygun, anlaşılır olmalıdır.

Özet, Teşekkür ve Referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile ÖzetMakale Ana MetinTeşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.

Matematiksel ifadeler için denklem düzenleyici programlar kullanılmalıdır ve her bir denkleme sağa yaslı olarak numaralandırma yapılmalıdır.

Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonundaki teşekkür kısmında yer almalıdır.

 

Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir:

a.) Özet: Özet en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. Özet içerisinde herhangi bir kısaltma ya da matematiksel ifade bulunmamalıdır. Eğik olarak(italik) yazılacak anahtar kelimeler, en az 4 (dört) kelimeden oluşmalı ve özet ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.
b.) Ana Metin:  Herhangi bir ifadenin kısaltması, teknik terim ve semboller makalede ana metin içerisinde ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdır ve daha sonra tüm makalede bu kullanımlar sürdürülmelidir. Tüm bölümler numaralandırılarak şu sırada biçimlendirilmelidir: 
1. Giriş, 
2. Malzeme ve Yöntem, 
3. Bulgular ve Tartışma,                   
4. Sonuç. 
Malzeme ve Yöntem ile Bulgular ve Tartışma başlıkları gerektiği takdirde alt başlıklara da sahip olabilir. ( 2.1, 3.1, vb.)
c) Kaynaklar: Tüm kaynaklar kareli parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Kaynakların biçimleri makale şablonunda verilmiştir. 

d) Teşekkür: Yardım alınan kişi kurum ya da kuruluşlar var ise bu kısımda belirtilebilir. Aksi durumda bu başlık açılmaz.


Türkçe Makale Şablonu: makalesablonu

Telif Hakkı Formu: telifhakkıformu