Telif Politikası ve Yayın Lisansı

Etik İlkeler ve Taahhütler

Telif Hakkı Formu’nu imzalayan ve AndHD’ye ileten yazarlar, AndHD’ye gönderikleri çalışmaların (a) AndHD Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Açık Erişim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals - DOAJ) ve Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA) tarafından belirlenen en iyi uygulamaları çerçevesinde hazırlandığını, (b) makalenin/çalışmanın özgün olduğunu, (c) çalışmada başkalarının kişilik ve telif haklarının ihlal edilmediğini, (d) çalışmanın başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olduğunu, (e) makalede/çalışmada yer alan metnin, şekillerin, fotoğrafların dokümanların ve diğer görsellerin diğer şahıslara veya kurumlara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini, (f) makalenin/çalışmanın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından editör kurulu tarafından uygun görülen bir sayıda yayınlanmasını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. 

Telif Hakkının Devri ve Değerlendirme Sürecinde Yazarların Hakları

Telif Hakkı Formu’nu imzalayan ve AndHD’ye ileten yazarlar, sayı, yer ve süre bakımından sınırlama olmaksızın ilgili çalışma üzerindeki işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim ve mali haklarını Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne devretmiş olurlar. Çalışmaya editör atanınca değerlendirme süreci başlamış kabul edilir ve bu andan itibaren çalışmanın geri çekilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte sorumlu yazarın talebi ve Editör Kurulunun bu yöndeki kararıyla, çalışmanın ve çalışmaya bağlı telif hakkının yazar(lar)a iadesi mümkündür. 

Ücretler

Telif devri, değerlendirme süreci ve yayım için yazarlara ücret ödenmez, yazarlardan ücret talep edilmez.

Yayıma Kabul Edilen Çalışmalara İlişkin Telif Hakkı

Değerlendirme süreci ardından yayıma kabul edilen çalışmalar, AndHD tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlanır. Bu lisans, üçüncü kişilere, ilgili eser üzerinde her ortam veya formatta kopyalayama ve yeniden dağıtma hakkı verirken, eserin ticari amaçla kullanılmasını yasaklar. Eserin gayriticari amaçlarla kullanılması halinde esere atıf yapılması, lisansla bağlantı kurulması ve eser üzerinde değişiklik yapıldıysa bilgi verilmesi zorunludur. Bu koşulların sağlaması, lisans sahibi olan AndHD’nin üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin kullanım şeklini onayladığı anlamına gelmez. Çalışmaların yazarları eserlerini bu lisans bağlamında kullanırlar. Bu form ile devredilen telif hakkı, editör ve hakemlerin önerileri doğrultusunda değişiklik yapılarak çalışmanın yayıma hazır hale gelen son halini de kapsar. 

Yayıma Kabul Edilmeyen Çalışmalara İlişkin Telif Hakkı

Çalışmanın herhangi bir sebeple yayıma uygun görülmemesi halinde çalışma üzerindeki telif hakkı yazara iade edilir. 

Son Güncelleme Zamanı: 4.11.2021 17:52:19

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1