Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ruling on Selling a Substance that is an Endowment by the Fuqaha – A Comparative Study

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 131 - 148, 30.06.2017

Öz

Endowment has a great importance because it has a great usage for

muslim community and Its legacy was mentioned in Quran and Sunna,

meanwhile schoolers payed a special attention for it and studied its aspects

very deep. One of Endowment topics was about how to sell the endowment

subject in general, schoolers did not permit selling endowments except if it

faced something makse it out of usage. In this case they said you can sell it and

put this money in another endowment subject. Some of them differentiated

between the real estate and the other types and some says you can sell the

endowment subject according to the need only, even if this subject did not go

out of service like a mosque, and this is what some contemporary researchers

say and some of the sharia courts started to apply. Others said we have to

follow what the owner of the endowment asked for according to the

endorsement document.

Kaynakça

 • ابن أبي شیبة، عبد لله بن محمد، المصنف، الطبعة الھندیة. ابن الأثیر، المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث، تح: طاھر أحمد الزاوي،
 • دار الفكر، الطبعة الثانیة، 1979 م. ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، دار الفلاح، 2009 م. ، تحقیق مجموعة من المحققین، ط 1
 • ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحرّاني المعروف بشیخ الإسلام، الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، اختارھا علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، المؤسسة السعیدیة، الریاض، 1979 م.
 • ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، السعودیة، نسخة خادم الحرمین فھد بن عبد العزیز.
 • ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقریب التھذیب، تح: عبد الوھاب عبد اللطیف، دار المعرفة، بیروت، لبنان 1975 م.
 • ابن حزم، ، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، المحلَّى تح: أحمد شاكر، دار الفكر للطباعة والنشر.
 • ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر.
 • ابن قدامة، موفق الدین عبد لله بن محمد بن أحمد، المغني شرح مختصر الخِرَقي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان.
 • ابن مودود الموصلي، عبد لله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تح: زھیر عثمان الجعید، دار الأرقم، بیروت، لبنان.
 • أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، السنن مع شرحھ معالم السنن للخطابي، تعلیق عزت عبید الدعاس، سوریة، حمص.
 • الآبي، صالح عبد السمیع الآبي الأزھري، الثمر الداني في تقریب معاني رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار إحیاء الكتب العربیة، ومكتبة عیسى البابي الحلبي، القاھرة.
 • أحمد إبراھیم بك، الوقف وبیان أحكامھ مع عرض لآراء الفقھاء، عبد لله وھبھ، مصر، 1944 م.
 • الأردكاني، المرتضى الیزدي، غنیة الطالب في التعلیق على المكاسب، مؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1983 م.
 • البخاري، محمد بن إسماعیل، الصحیح، مع شرحھ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفیة، القاھرة، الطبعة الثالثة، 1407 ه، تح: كلٌّ من الشیخ عبد العزیز بن باز، محب الدین الخطیب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدین الخطیب. بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، الإسكندریة، 1977 م.
 • بھاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم، العدة شرح العمدة، مكتبة الریاض الحدیثة. البُھُوتي، منصور بن یونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، الطبعة السابعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، بیروت، لبنان 1994 م.
 • الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرَة، السنن، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة.
 • الحصني، تقي الدین أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، تح: كامل محمد محمد عویضة.
 • خالد عبد الرحمن العك، موسوعة الفقھ المالكي، دار الحكمة، سوریة، دمشق، الطبعة الأولى، 1413 ه.
 • الخطیب الشَّربیني، شمس الدین محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار إحیاء التراث العربي، 1985 م.
 • د. أحمد علي الخطیب، الوقف والوصایا، ضربان من صدقة التطوع في الشریعة الإسلامیة، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الثانیة، 1978 م.
 • د. مصطفى دیب البغا، التذھیب في أدلة متن الغایة والتقریب، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة الرابعة، 1988 م.
 • د. وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریة، دمشق، الطبعة الثالثة، 1989 م.
 • الدارقطني، علي بن عمر، السنن، تح: عبد لله ھاشم الیماني، دار المحاسن، القاھرة 1966 م.
 • الدردیر، أحمد بن محمد، الشرح الصغیر المسمّى أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، مع حاشیتھ لأبي العباس الصاوي، دار المعارف، مصر، تح: مصطفى كمال وصفي، 1974 م.
 • الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1983 م.
 • الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تدقیق عصام فارس الحرستاني، دار عمار، الأردن، دار الفجر، الطبعة الأولى، 1996 م.
 • الرصَّاع التونسي، محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة. الزیلعي، جمال الدین عبد لله بن یوسف الحنفي الزیلعي، نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة، دار المامون، القاھرة، الطبعة الثانیة.
 • السرخسي، شمس الدین محمد بن أحمد بن أبي سھل، المبسوط، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1989 م.
 • سعدي أبو جیب، القاموس الفقھي، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الثانیة 1988 م.
 • الشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الجیل.
 • شیخي زادة، عبد لله بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • عبد الوھاب القاضي، عبد الوھاب بن نصر المالكي، المعونة على مذھب عالم المدینة، تح: محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418 ه.
 • الفَیُّومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت.
 • الكشي، محمد بن عمرو بن عبد العزیز، رجال الكشي.
 • محمد بن الحسن بن علي بن محمد، المعروف بالشیخ الحُرّ العامِلي، وسائل الشیعة. مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، الصحیح مع شرحھ للنووي، دار ابن حیان، الطبعة الأولى، تح: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، 1995 م.
 • المیرغیناني، علي بن أبي بكر، الھدایة شرح بدایة المبتدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النسائي، أحمد بن علي بن شعیب، سنن النسائي المجتبى مع شرحھ لجلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تھذیب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب للشیرازي، دار إحیاء التراث العربي، شرح المطیعي، 1995 م.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ, tah.
 • Muhammed Abdulkadir Ata, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • Dârekutnî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed, Sünenü’d-Dârekutnî, Daru’l- Mehasin, Kahire 1966.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddin Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânül-Arab, Darus-Sadır, Beyrut t.y.
 • Merğînânî, Ebü’l-Hasen B urhânüddîn A lî b . E bî B ekr b . A bdilcelîl e l- Ferğânî, Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, Sahîhü Müslim, Daru İbn Hayyan, 1. Baskı, y.y. 1995.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî, Sünenü’n-Nesâî me’a Şerh-i Celaleddin es-Suyuti, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, el-Mecmu’ Şerhu’l-Mühezzeb, Daru İhyai’t-Turas’l-Arebi, y.y. 1995.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Zeynüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkādir, Muhtaru’s-Sıhâh, Daru’l-Fecr. y.y. t.y.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, el-Mebsût, Darü’l -Fikr, Beyrut 1989.
 • Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hâtip, Müğni’l-Muhtâc ilâ Mârifet-i Elfâzi’l-Minhâc, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arebi, y.y. 1985.
 • Zuhayli, Vehbe, el-Fıkhü’l-İslamî ve Edilletühü, Dârü’l-Fikr, Dimeşk 1989.

حكم بیع العین الموقوفة عند الفقھاء دراسة مقارنة

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 131 - 148, 30.06.2017

Öz

للوقف أھمیةٌ عظیمةٌ لما یَعُود بھ على المجتمع الإسلامي من الفائدة، ولذلك ثبتت مشروعیتھ بالكتاب

والسنة، ونظراً لأھمیة الوقف فقد أولاه الفقھاءُ عنایةً تلیق بھ، وبحثوا جوانبھ بحثاً دقیقاً، وكان من جملة

بحوثھ مسألة بیع العین الموقوفة، فبالجُملة لم یُجِز جمھور الفقھاء بیع العین الموقوفة، إلا إذا تعرضت

تلك العین إلى ما یمنع الانتفاع بھا، فقالوا بجواز بیعھا وجعل ثمنھا في عین أخرى. وفَرّق بعضھم بین

العقار الموقوف وغیره من الأعیان الموقوفة، وبعضھم ذھب إلى جواز بیع العین الموقوفة نظراً

للحاجة فقط حتى ولو لم تتعطل تلك العین كالمساجد، وإلى ذلك مال بعض الباحثین المعاصرین،

وعمِ لت بھ بعضُ المحاكم الشرعیة، وبعضھم قیّد منع بیع العین الموقوفة بما یَنُصّ علیھ الواقف في

نصّ الوقف، فإذا نص على عدم البیع فلا یجوز البیع بحالٍ وإن تعطلت العینُ الموقوفة، وإن لم ی نُصَّ

فیجوزُ.

Kaynakça

 • ابن أبي شیبة، عبد لله بن محمد، المصنف، الطبعة الھندیة. ابن الأثیر، المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث، تح: طاھر أحمد الزاوي،
 • دار الفكر، الطبعة الثانیة، 1979 م. ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، دار الفلاح، 2009 م. ، تحقیق مجموعة من المحققین، ط 1
 • ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحرّاني المعروف بشیخ الإسلام، الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، اختارھا علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، المؤسسة السعیدیة، الریاض، 1979 م.
 • ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، السعودیة، نسخة خادم الحرمین فھد بن عبد العزیز.
 • ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقریب التھذیب، تح: عبد الوھاب عبد اللطیف، دار المعرفة، بیروت، لبنان 1975 م.
 • ابن حزم، ، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، المحلَّى تح: أحمد شاكر، دار الفكر للطباعة والنشر.
 • ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر.
 • ابن قدامة، موفق الدین عبد لله بن محمد بن أحمد، المغني شرح مختصر الخِرَقي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان.
 • ابن مودود الموصلي، عبد لله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تح: زھیر عثمان الجعید، دار الأرقم، بیروت، لبنان.
 • أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، السنن مع شرحھ معالم السنن للخطابي، تعلیق عزت عبید الدعاس، سوریة، حمص.
 • الآبي، صالح عبد السمیع الآبي الأزھري، الثمر الداني في تقریب معاني رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار إحیاء الكتب العربیة، ومكتبة عیسى البابي الحلبي، القاھرة.
 • أحمد إبراھیم بك، الوقف وبیان أحكامھ مع عرض لآراء الفقھاء، عبد لله وھبھ، مصر، 1944 م.
 • الأردكاني، المرتضى الیزدي، غنیة الطالب في التعلیق على المكاسب، مؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1983 م.
 • البخاري، محمد بن إسماعیل، الصحیح، مع شرحھ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفیة، القاھرة، الطبعة الثالثة، 1407 ه، تح: كلٌّ من الشیخ عبد العزیز بن باز، محب الدین الخطیب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدین الخطیب. بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، الإسكندریة، 1977 م.
 • بھاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم، العدة شرح العمدة، مكتبة الریاض الحدیثة. البُھُوتي، منصور بن یونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، الطبعة السابعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، بیروت، لبنان 1994 م.
 • الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرَة، السنن، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة.
 • الحصني، تقي الدین أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، تح: كامل محمد محمد عویضة.
 • خالد عبد الرحمن العك، موسوعة الفقھ المالكي، دار الحكمة، سوریة، دمشق، الطبعة الأولى، 1413 ه.
 • الخطیب الشَّربیني، شمس الدین محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار إحیاء التراث العربي، 1985 م.
 • د. أحمد علي الخطیب، الوقف والوصایا، ضربان من صدقة التطوع في الشریعة الإسلامیة، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الثانیة، 1978 م.
 • د. مصطفى دیب البغا، التذھیب في أدلة متن الغایة والتقریب، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة الرابعة، 1988 م.
 • د. وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریة، دمشق، الطبعة الثالثة، 1989 م.
 • الدارقطني، علي بن عمر، السنن، تح: عبد لله ھاشم الیماني، دار المحاسن، القاھرة 1966 م.
 • الدردیر، أحمد بن محمد، الشرح الصغیر المسمّى أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، مع حاشیتھ لأبي العباس الصاوي، دار المعارف، مصر، تح: مصطفى كمال وصفي، 1974 م.
 • الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1983 م.
 • الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تدقیق عصام فارس الحرستاني، دار عمار، الأردن، دار الفجر، الطبعة الأولى، 1996 م.
 • الرصَّاع التونسي، محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة. الزیلعي، جمال الدین عبد لله بن یوسف الحنفي الزیلعي، نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة، دار المامون، القاھرة، الطبعة الثانیة.
 • السرخسي، شمس الدین محمد بن أحمد بن أبي سھل، المبسوط، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1989 م.
 • سعدي أبو جیب، القاموس الفقھي، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الثانیة 1988 م.
 • الشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الجیل.
 • شیخي زادة، عبد لله بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • عبد الوھاب القاضي، عبد الوھاب بن نصر المالكي، المعونة على مذھب عالم المدینة، تح: محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418 ه.
 • الفَیُّومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت.
 • الكشي، محمد بن عمرو بن عبد العزیز، رجال الكشي.
 • محمد بن الحسن بن علي بن محمد، المعروف بالشیخ الحُرّ العامِلي، وسائل الشیعة. مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، الصحیح مع شرحھ للنووي، دار ابن حیان، الطبعة الأولى، تح: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، 1995 م.
 • المیرغیناني، علي بن أبي بكر، الھدایة شرح بدایة المبتدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النسائي، أحمد بن علي بن شعیب، سنن النسائي المجتبى مع شرحھ لجلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تھذیب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب للشیرازي، دار إحیاء التراث العربي، شرح المطیعي، 1995 م.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ, tah.
 • Muhammed Abdulkadir Ata, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • Dârekutnî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed, Sünenü’d-Dârekutnî, Daru’l- Mehasin, Kahire 1966.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddin Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânül-Arab, Darus-Sadır, Beyrut t.y.
 • Merğînânî, Ebü’l-Hasen B urhânüddîn A lî b . E bî B ekr b . A bdilcelîl e l- Ferğânî, Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, Sahîhü Müslim, Daru İbn Hayyan, 1. Baskı, y.y. 1995.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî, Sünenü’n-Nesâî me’a Şerh-i Celaleddin es-Suyuti, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, el-Mecmu’ Şerhu’l-Mühezzeb, Daru İhyai’t-Turas’l-Arebi, y.y. 1995.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Zeynüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkādir, Muhtaru’s-Sıhâh, Daru’l-Fecr. y.y. t.y.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, el-Mebsût, Darü’l -Fikr, Beyrut 1989.
 • Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hâtip, Müğni’l-Muhtâc ilâ Mârifet-i Elfâzi’l-Minhâc, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arebi, y.y. 1985.
 • Zuhayli, Vehbe, el-Fıkhü’l-İslamî ve Edilletühü, Dârü’l-Fikr, Dimeşk 1989.

İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 131 - 148, 30.06.2017

Öz

İslam hukukunda vakıf, gerçekleştirdiği toplumsal faydalardan dolayı
büyük öneme sahiptir. Meşruiyeti Kitap ve Sünnet ile sabit olan vakıf,
Öneminden dolayı ilmî sahada gerektiği kadar sahiplenmiş ve birçok yönden
derin ilmî çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışma da bunlardan birisi olup,
vakıf mallarının satımı ile ilgilidir. Netice olarak; Âlimlerin büyük çoğunluğu
vakıf mallarının satımını caiz görmemişlerdir. Ancak vakıf malının fayda
veremeyecek olması durumunda satılıp, başka bir vakıf malı ile
değerlendirilmesini caiz görmüşlerdir. Bazıları menkul ve gayr-ı menkul vakıf
malları arasına fark koymuş, bazıları ise fayda veremeyecek durumunda değil
de ihtiyaç durumunda satılmasını caiz görmüşlerdir. Ve bu durum günümüz
birçok araştırmacının da tercihi ve bazı şer’i mahkemelerin de kararı olmuştur.
Diğer bazı fakihler ise vakf edenin belirlediği çerçevede tasarrufa elverişli
olduğunu savunmuşlar; vakf eden satılamayacağını belirlemişse satılamaz,
belirlememiş ise satılabilir.

Kaynakça

 • ابن أبي شیبة، عبد لله بن محمد، المصنف، الطبعة الھندیة. ابن الأثیر، المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث، تح: طاھر أحمد الزاوي،
 • دار الفكر، الطبعة الثانیة، 1979 م. ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، دار الفلاح، 2009 م. ، تحقیق مجموعة من المحققین، ط 1
 • ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحرّاني المعروف بشیخ الإسلام، الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، اختارھا علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، المؤسسة السعیدیة، الریاض، 1979 م.
 • ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، السعودیة، نسخة خادم الحرمین فھد بن عبد العزیز.
 • ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقریب التھذیب، تح: عبد الوھاب عبد اللطیف، دار المعرفة، بیروت، لبنان 1975 م.
 • ابن حزم، ، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، المحلَّى تح: أحمد شاكر، دار الفكر للطباعة والنشر.
 • ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر.
 • ابن قدامة، موفق الدین عبد لله بن محمد بن أحمد، المغني شرح مختصر الخِرَقي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان.
 • ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان.
 • ابن مودود الموصلي، عبد لله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تح: زھیر عثمان الجعید، دار الأرقم، بیروت، لبنان.
 • أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، السنن مع شرحھ معالم السنن للخطابي، تعلیق عزت عبید الدعاس، سوریة، حمص.
 • الآبي، صالح عبد السمیع الآبي الأزھري، الثمر الداني في تقریب معاني رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار إحیاء الكتب العربیة، ومكتبة عیسى البابي الحلبي، القاھرة.
 • أحمد إبراھیم بك، الوقف وبیان أحكامھ مع عرض لآراء الفقھاء، عبد لله وھبھ، مصر، 1944 م.
 • الأردكاني، المرتضى الیزدي، غنیة الطالب في التعلیق على المكاسب، مؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1983 م.
 • البخاري، محمد بن إسماعیل، الصحیح، مع شرحھ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفیة، القاھرة، الطبعة الثالثة، 1407 ه، تح: كلٌّ من الشیخ عبد العزیز بن باز، محب الدین الخطیب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدین الخطیب. بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، الإسكندریة، 1977 م.
 • بھاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم، العدة شرح العمدة، مكتبة الریاض الحدیثة. البُھُوتي، منصور بن یونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، الطبعة السابعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، بیروت، لبنان 1994 م.
 • الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرَة، السنن، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة.
 • الحصني، تقي الدین أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، تح: كامل محمد محمد عویضة.
 • خالد عبد الرحمن العك، موسوعة الفقھ المالكي، دار الحكمة، سوریة، دمشق، الطبعة الأولى، 1413 ه.
 • الخطیب الشَّربیني، شمس الدین محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار إحیاء التراث العربي، 1985 م.
 • د. أحمد علي الخطیب، الوقف والوصایا، ضربان من صدقة التطوع في الشریعة الإسلامیة، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الثانیة، 1978 م.
 • د. مصطفى دیب البغا، التذھیب في أدلة متن الغایة والتقریب، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة الرابعة، 1988 م.
 • د. وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریة، دمشق، الطبعة الثالثة، 1989 م.
 • الدارقطني، علي بن عمر، السنن، تح: عبد لله ھاشم الیماني، دار المحاسن، القاھرة 1966 م.
 • الدردیر، أحمد بن محمد، الشرح الصغیر المسمّى أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، مع حاشیتھ لأبي العباس الصاوي، دار المعارف، مصر، تح: مصطفى كمال وصفي، 1974 م.
 • الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1983 م.
 • الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تدقیق عصام فارس الحرستاني، دار عمار، الأردن، دار الفجر، الطبعة الأولى، 1996 م.
 • الرصَّاع التونسي، محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة. الزیلعي، جمال الدین عبد لله بن یوسف الحنفي الزیلعي، نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة، دار المامون، القاھرة، الطبعة الثانیة.
 • السرخسي، شمس الدین محمد بن أحمد بن أبي سھل، المبسوط، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1989 م.
 • سعدي أبو جیب، القاموس الفقھي، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الثانیة 1988 م.
 • الشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الجیل.
 • شیخي زادة، عبد لله بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
 • عبد الوھاب القاضي، عبد الوھاب بن نصر المالكي، المعونة على مذھب عالم المدینة، تح: محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418 ه.
 • الفَیُّومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت.
 • الكشي، محمد بن عمرو بن عبد العزیز، رجال الكشي.
 • محمد بن الحسن بن علي بن محمد، المعروف بالشیخ الحُرّ العامِلي، وسائل الشیعة. مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، الصحیح مع شرحھ للنووي، دار ابن حیان، الطبعة الأولى، تح: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، 1995 م.
 • المیرغیناني، علي بن أبي بكر، الھدایة شرح بدایة المبتدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النسائي، أحمد بن علي بن شعیب، سنن النسائي المجتبى مع شرحھ لجلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تھذیب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
 • النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب للشیرازي، دار إحیاء التراث العربي، شرح المطیعي، 1995 م.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ, tah.
 • Muhammed Abdulkadir Ata, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • Dârekutnî, Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed, Sünenü’d-Dârekutnî, Daru’l- Mehasin, Kahire 1966.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddin Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânül-Arab, Darus-Sadır, Beyrut t.y.
 • Merğînânî, Ebü’l-Hasen B urhânüddîn A lî b . E bî B ekr b . A bdilcelîl e l- Ferğânî, Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, Sahîhü Müslim, Daru İbn Hayyan, 1. Baskı, y.y. 1995.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî, Sünenü’n-Nesâî me’a Şerh-i Celaleddin es-Suyuti, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, el-Mecmu’ Şerhu’l-Mühezzeb, Daru İhyai’t-Turas’l-Arebi, y.y. 1995.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Zeynüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkādir, Muhtaru’s-Sıhâh, Daru’l-Fecr. y.y. t.y.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, el-Mebsût, Darü’l -Fikr, Beyrut 1989.
 • Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hâtip, Müğni’l-Muhtâc ilâ Mârifet-i Elfâzi’l-Minhâc, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arebi, y.y. 1985.
 • Zuhayli, Vehbe, el-Fıkhü’l-İslamî ve Edilletühü, Dârü’l-Fikr, Dimeşk 1989.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Ata Deniz>

0000-0002-9118-2238

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi355316, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {131 - 148}, title = {İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Deniz, Mehmet Ata} }
APA Deniz, M. A. (2017). İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma . Artuklu Akademi , 4 (1) , 131-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/355316
MLA Deniz, M. A. "İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma" . Artuklu Akademi 4 (2017 ): 131-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/355316>
Chicago Deniz, M. A. "İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma". Artuklu Akademi 4 (2017 ): 131-148
RIS TY - JOUR T1 - İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma AU - Mehmet AtaDeniz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 148 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma %A Mehmet Ata Deniz %T İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma %D 2017 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Deniz, Mehmet Ata . "İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma". Artuklu Akademi 4 / 1 (Haziran 2017): 131-148 .
AMA Deniz M. A. İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2017; 4(1): 131-148.
Vancouver Deniz M. A. İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma. Artuklu Akademi. 2017; 4(1): 131-148.
IEEE M. A. Deniz , "İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı – Mukayeseli Bir Çalışma", Artuklu Akademi, c. 4, sayı. 1, ss. 131-148, Haz. 2017