Cilt: 2 Sayı: 1, 30.06.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Çeviri

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.