Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 226 - 239 2019-09-23

E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ

VEDAT YILMAZ [1]


Değişen ve dönüşen dünya ülkeleri vatandaşlarına vermiş oldukları kamu hizmetlerini elektronik ortamda sunmaya başlamıştır. Türkiye’de bu duruma duyarsız kalmayarak vatandaşlarına sunduğu kamu hizmetlerinin tamamı olmamakla birlikte birçoğunu elektronik ortamda e-devlet adı altında sunmaktadır. Elektronik devlet kısaca e-devlet olarak tabir edilen uygulama ile devletin vatandaşa, vatandaşın ise devlete daha yakınlaşması sağlanmıştır. 

Halka verilen kamu hizmetlerinin devlet tarafından dijital ortamda sunulması süreci olarak tanımlanan elektronik devlet uygulamalarının Türkiye’de uzun bir tarihi geçmişi bulunmamaktadır. İnternet üzerinden istenilen her saatte e-devlet uygulamasına kayıtlı her vatandaş, sistem üzerinde var olan istediği hizmeti alabilme olanağına sahiptir. Devletin vatandaşa karşı vermekle sorumlu olduğu hizmetlerin bir portal üzerinde internete bağlı bir cihaz ile elektronik iletişim ve işlemlerin yapılması hem halkın hem de devletin işlerini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Türkiye’de son zamanlarda e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı her geçen gün artmaktadır. Burada önemli olan e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısının artırılması ile birlikte, ülkenin genelinde e-devlet uygulamasının halk tarafından kullanımı noktasında teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Ayrıca insanların e-devlet üzerinde almış olduğu hizmetlerin güvenilir olduğuna ve kişisel verilerinin güvenliği konusunda kaygılarının olmaması gerekir. 

Araştırmanın amacı; Bitlis ili genelindeki e-devlet kullanım düzeyi ve e-devlet uygulamasını kullananların uygulama işlemleri esnasında uygulamanın güvenilirliği ve kişisel verilerinin güvenliği noktasında yerel halkın kaygılarının olup olmadığı sonuçlarının gündeme taşınmasıdır. Bu doğrultuda, Bitlis il genelinde yaşayan 300 katılımcı ile anket çalışması yapılmış olup, anket çalışmasında elde edilen veriler SPSS veri analiz paket programı ile analiz edilerek yorumlamalar yapılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında; Bitlis ili genelinde yaşayan vatandaşların çoğunluğunun e-devlet sistemine kayıtlı olduğu ve işlem yaptığı, ancak vatandaşların çoğunluğunun kişisel verilerinin güvenliğinde kaygı duyduğu, vatandaşların e-devlet sistemine girişte kullandıkları şifrelerin ne kadar düzeyde güvenilir olduğuna dair bilgilerinin olmadığı, ayrıca vatandaşların e-devlet sistemine giriş yapma yolları olan e-devlet şifresi, elektronik imza (e-imza), mobil imza (m-imza), Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve internet bankacılığı ile giriş seçeneklerinden katılımcıların büyük çoğunluğunun e-devlet şifre yolunu tercih ettiği araştırmaların bulguları arasındadır.

E-Devlet, Vatandaş, Kamu Hizmeti, Kişisel Veri Güvenliği
  • Aktan, C. C. (2003). Değişim Çağında Devlet, Çizgi Kitapevi, Konya,Bilen, M., Şanver, C. (2002). “Genişleyen Devletin Bunalımı ve E-Devlet”, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.101- 118, Kocaeli.Bulut, Y. (2003). “Teknoloji ve Yönetim: Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu”, Gazi Üniversitesi, 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, s.337-351.Demirel, D. (2006). “E-Devlet ve Dünya Örnekleri”, Sayıştay Dergisi, S.61, s.83-118.Doğan, K. C., Ustakara, F. (2013). “Kamuda Bir Yapılanma Dönüşümü Olarak E-Devlet ve E-Yönetişim İlişkisi Üzerine”, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, C.2, S.3, s.1-11.Gupta, MP. Debashish, J. (2003). “E-Government Evaluation: A Framework and Case Study”, Government Information Quarterley, Vol. 20, pp. 365-387. Heeks, R. (2005). “E-Government as a Carrier of Context”, Journal of Public Policy, 25(1), pp.51-74.Mecek, M. (2017). “E-Belediyecilik, Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme, Şeffaflık, vb. Unsurlar Açısından Belediye Web Sayfalarının Kullanılması ve Etkinlik Analizi: Bolvadin Belediyesi Örneği”, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 2287-2330, Bolvadin/Afyonkarahisar.Parlak, B., Sobacı, Z. (2012). Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi Teori ve Pratik, Marmara Kitap Merkezi Yayınları, 4. Baskı, Bursa.Şahin, A. (2007). “Türkiye’de E-Belediye Uygulaması ve Konya Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi S.29, s. 161-189.Tosun, E. K. (2008). “Türkiye’de E-Belediyecilik Uygulamaları: Bursa Nilüfer-Osmangazi-Yıldırım Belediyelerinin Web Sitelerinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.12, S.2, ss. 70-94. https://www.nufusu.com/il/bitlis-nufusu, (Erişim Tarihi: 23/02/2019) https://www.nufusu.com/turkiyenin-en-kalabalik-sehirleri, (Erişim Tarihi: 23/02/2019) https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar, (Erişim Tarihi: 05/02/2019) http://www.cografya.gen.tr/tr/bitlis/, (Erişim Tarihi: 25/02/2019)
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4624-9824
Yazar: VEDAT YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam577924, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {226 - 239}, doi = {}, title = {E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ, VEDAT} }
APA YILMAZ, V . (2019). E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 226-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/577924
MLA YILMAZ, V . "E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 226-239 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/577924>
Chicago YILMAZ, V . "E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 226-239
RIS TY - JOUR T1 - E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ AU - VEDAT YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 239 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ %A VEDAT YILMAZ %T E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD YILMAZ, VEDAT . "E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 226-239 .
AMA YILMAZ V . E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ. ASSAM-UHAD. 2019; 226-239.
Vancouver YILMAZ V . E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 239-226.