Cilt: 6 Sayı: 13, 30.04.2019

Yıl: 2019

Makale

Araştırma Makalesi

2. İSLAM DÜNYASINDA İNANÇ TURİZMİN YERİ VE ÖNEMİ: KUDÜS ÖRNEĞİ

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.