Amaç ve Kapsam

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), turizm disiplinindeki veya çalışma konusu ve(ya) uygulaması “turizm” olan disiplinlerarası çalışmalara yer vererek, turizm disiplinini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece turizm disiplinine katkı sunmak başta olmak üzere, turizm sektöründeki ve(ya) alanındaki uygulayıcılara bilimsel katkı sunmak ve turizm sektörünün bilim ışığında gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisinin (ATA Dergisi) yayın kapsamında, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Kültür, Muhasebe-Finans, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, çalışma konusunun ve(ya) uygulamasının “turizm” ile ilgili olması şartıyla, disiplinlerarası, kuramsal, ampirik ve(ya) turizm sektöründen örnek olaylar türünde çalışmalar yer almaktadır.


Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.