Yazım Kuralları

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisine (ATA Dergisi) gönderilen çalışmalar, öncelikle şekil ve içerik yönünden dergi editörlüğü tarafından ön incelemeye tabi tutulmakta uygun bulunması durumunda daha sonra hakemlere gönderilmektedir.

ATA Dergisi makale ile birlikte, araştırma notu, makale/kitap incelemesi, makale /kitap eleştirisi ve akademik görüş (akademik görüş yalnızca editör onayı ve(ya) davetiyle) gibi çalışmalar gönderilebilir.

Dergiye gönderilecek tüm çalışmalar Microsoft Word programında “ATA Dergisi Makale Şablonukullanılarak yazılmalıdır. Dergi şablonunun kullanılmadığı tespit edildiğinde; sürece başlanmadan önce şablonun kullanılarak gönderilmesi için çalışma yazarlara iade edilecektir. Çalışmalarda; yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 11 punto, paragraf başı 1 cm içeriden olmalıdır. Başlıklardan ve paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makaledeki kelime sayısı: ilk gönderimde 4000 ile 7000 arasında ve revizyonlar sonrası son halinde ise 4000 ile 8000 arasında olmalıdır (tablolar, şekiller ve kaynaklar dahil).

Yazar bilgilerine kesinlikle makale metninde yer verilmemesine dikkat edilmelidir. Bu bilgiler için dergi şablonlarında yer alan “Başlık Sayfası” doldurulmalıdır. Bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmasından yazarlar sorumludur.

Öz iki yana yaslı, yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 9 punto ve satır aralığı tek olmalıdır. Özde bulunan kelime sayısı en az 150 en fazla 200 olmalıdır. Bu sınırlara uyulmadığı anlaşıldığı durumda sürece başlanmadan önce belirtilen sınırlara uyulacak hale getirilmesi için çalışma iade edilecektir. Makale Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılabilir. Makale hangi dilde yazılırsa yazılsın hem Türkçe (Öz) hem de İngilizce (Abstract) öz bulunmalıdır (Türkçe bilmeyenler, Türkçe özet (ÖZ) yazmak için ücretsiz olarak yardım edebilir).

Anahtar kelimeler, Türkçe ve Amerikan veya İngiliz İngilizcesiyle yazılmalı (ikisinin karışımı olmamalı), genel ve çoğul terimlerden, çoklu kavramlardan kaçınarak (örneğin, "ve", "/" vb.) maksimum 5 tane olmalıdır. Kısaltma kullanılmamasına dikkat edilmelidir (Yalnızca literatürde kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar kullanılabilir.). Bu anahtar sözcükler indeksleme amacıyla kullanılacaktır.

Çalışmalar “Giriş, Yazın İncelemesi, Yöntem, Bulgular (Ampirik Çalışmalar İçin), Sonuç ve Kaynakça” bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde kesinlikle alt başlık kullanılmamalıdır.

Birinci Basamak Başlıklar Times New Roman 11 punto kalın, tümü büyük harf, sola yaslı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İkinci Basamak Başlıklar Times New Roman, 11 punto, kalın, ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, sola yaslanmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Üçüncü Basamak Başlıklar önerilmemektedir. Ancak, kullanmanız gerekiyorsa, başlıkta olduğu gibi Times New Roman11 punto, kalın, başlangıçta büyük harfle, sola yaslanmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Dipnotlar, nadiren kullanılmalı (mümkünse hiç kullanılmamalı) ve başvuruda bulundukları sayfa sütununun altına yerleştirilmelidir. Tek aralıklı, Times New Roman, 8 punto olarak yazılmalıdır.

Tablolar, Tablo olarak etiketlenir ve ardışık olarak bir numara verilir (örneğin, Tablo 1. Turist Tipolojileri). Tablo başlıkları Times New Roman,10 punto, ortalı olmalı ve tobloların üstünde yer almalıdır. Tablolardaki metinler Times New Roman, 9 punto olmalıdır. Kaynaklar ve notlar, tablonun altında sola hizalanmış olarak bulunmalıdır.

Şekiller, Şekiller olarak etiketlenir ve ardışık olarak bir numara verilir (örneğin, Şekil 1. Satınalma Karar Süreci). Fotoğraflar, grafikler, çizelgeler veya diyagramlar Şekil olarak etiketlenmelidir (kısaltılmamalıdır). Şekil başlıkları Times New Roman, 10 punto, ortalı olmalı ve şekillerin altında yer almalıdır. Şekillerdeki metinler Times New Roman, 9 punto olmalıdır. Kaynaklar ve notlar, şeklin altında bulunmalıdır. Fotoğraflar ve diğer görseller kaliteli olmalı, çizim ve yazılar okunaklı olmalıdır.

Metindeki semboller ve denklemler, değişken adı ve stili ile tutarlı olmalıdır. Denklemler sol kenarda girintili ve sağ kenarda numaralandırılmalı, denklem numarası açık ve kapalı parantez () Time New Roman stilinde ve 11 punto yazılmalıdır. Tüm semboller, ilk kullanıldıkları zaman tanımlanmalıdır. Tüm denklemler sembolleri açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır.

Dergimiz çeşitli indekslerde taranmakta ve yeni indeksler için başvuru yapmaktadır. Bu indekslerde taranabilmek için makalelerde bulunması gereken bazı bölümler mevcuttur. Bu bölümlerde yer alacak bilgiler için doldurulması gereken formlar sayfamızda sunulmuştur. Yazarların bu bölümlerde bulunması gereken beyanları varsa makale şablonunda bu kısımları kesinlikle boş bırakmalılardır. Bu bilgiler yayın tam metnine baskı öncesi mizanpaj editörü tarafından eklenecektir. Eğer bir beyanları yoksa yazarlar “ATA Dergisi Makale Şablonu”nda ilgili başlıktaki yönerge doğrultusunda bu kısmı doldurabilir. Bu bölümler;

  • Teşekkür; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Teşekkür Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve menfaat uyuşmazlıklarından önce metnin sonunda yer almalıdır.
  • Menfaat Uyuşmazlığı; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Menfaat Uyuşmazlığı Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve yazarların katkılarından önce metnin sonunda yer almalıdır.
  • Yazarların Katkıları; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Yazar Katkı Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve etik beyandan önce metnin sonunda yer almalıdır.
  • Etik Beyan; Dergimiz “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” doğrultusunda “Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar için ilgili kuruldan alınmış belgeye istinaden ya da “Etik Kurul İzni” gerekmeyen çalışmalarda derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Etik Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve kaynakçadan önce metnin sonunda yer almalıdır. 

Çalışmaya önemli katkısı olan tüm bibliyografik referansları alfabetik sırayla (A'dan Z'ye) listeleyin. Makalenizin sonunda Times New Roman, 9 punto, her iki yana yaslı olmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve 1 cm sol alt girinti kullanılmalıdır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, American Psychological Association'ın (APA) kaynak gösterme tarzını takip etmektedir. Yönergelerin tamamı için lütfen APA (Yedinci Baskı) Yayın El Kitabına bakınız.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, en popüler referans yönetim yazılımı ürünlerinden biri olan Mendeley’de kendi referans stiline sahiptir. Citation Style Language stillerini destekleyen tüm ürünleri içermektedir. Bu ürünlerdeki kelime işlemci eklentilerini kullanarak, yazarların makalelerini hazırlarken yalnızca uygun dergi stilini seçmeleri gerekir, bundan sonra alıntılar ve bibliyografyalar otomatik olarak derginin stiline göre biçimlendirilir. Bu dergi için mevcut stili bulamazsanız, lütfen bu Kılavuzda gösterilen örnek referansların ve alıntıların formatını uyunuz.

Mendeley masaüstü kullanıcıları, öncelikle “Görünüm” menüsüne, ardından “Alıntı Stilleri” ve “Daha Fazla Stil ...” seçeneğine gidip, sonrasında “Daha Fazla Stil Al” sekmesine tıklayıp aşağıdaki URL’yi “Stili İndir” metin kutusuna yazmalıdır.

https://csl.mendeley.com/styles/459755961/JETouR

Makalenizi hazırlarken, Microsoft Word veya Libre Office için Mendeley eklentilerini kullanarak bu stili seçebileceksiniz.

ATA Dergisi 2021 yılı itibariyle Türkçe dilinde gönderilecek çalışmalar için Abstract kısmından ayrı olarak Genişletilmiş Özet (Extensive Summary) talep etmektedir. Bu kısım Extensive Summary başlığı ile kaynakçadan sonra yeni bir sayfada başlamalı, 800 ile 1200 kelime arasında ve İngilizce olmalıdır. Introduction, Method, Finding, Conclusion alt başlıklarından oluşmalıdır. Bunlar dışında başka bir başlık bulunmamalıdır. EXTENSIVE SUMMARY başlığı Times New Roman, 11 punto, kalın, tüm harfler büyük, sola yaslı olarak yazılmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar Times New Roman, 11 punto, kalın, ilk harfi büyük harfle, sola yaslı olarak yazılmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin ise Times New Roman, 11 punto, her iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Bu kısım makale kelime sınırına dahil değildir.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.